A szervezeti egységek vezetőinek ügyfélfogadási rendje
A szervezeti egységek vezetőinek ügyfélfogadási rendje: Hétfő 13:00 - 16:00 óráig
Településrendezési és Építéshatósági Osztályvezető: Studer Ágnes
Igazgatási és Népjóléti Osztályvezető: Pál Anita
Rendvédelmi és Közbiztonsági Irodavezető:
Népjóléti Irodavezető: Györökné Palcsek Orsolya
Pénzügyi Osztályvezető: Jobbágy Csilla
Költségvetési és Számviteli Irodavezető: Bordás-Varga Nikolett
Adóhatósági Osztályvezető: Moldván Valéria
Szervezési Osztályvezető: Eszes Anikó
Közszolgáltatás-fejlesztési Irodavezető: Köber Máté
Ügyviteli Irodavezető: Gulyás Nikoletta
Városgazdálkodási Osztályvezető: Kaló Éva
Projektiroda vezető: Panyi Beáta
Út-és közműépítési Irodavezető: Pallaga Tamás
Városüzemeltetési Irodavezető:Bereczné Gombos Katalin