Magyar - Finn Baráti Kör

Megalakulásunk éve: 1991.

Finn testvérvárosunk: HAUKIPUDAS
A kapcsolat kezdete: 1992.

A Magyar-Finn Baráti Kör 1991. november 29-én alakult meg a Batthyány Kázmér gimnáziumban. Az alapító tagok száma 55 volt. A rendszerváltás után ez a polgári szervezet jött létre elsőként a városunkban. A Baráti kör célul tűzte ki a magyar és finn társadalmi és kultúrális élet jobb megismerését és ezáltal a magyar identitástudat és hazafiság ápolását és fejlesztését.  Ezen célok elérésére havi rendszerességgel vannak rendezvények, mint pl. előadások, kiállítások, felolvasóestek, zenei programok, kirándulások stb. A rendezvényeknek a Városi Könyvtár ad helyet.


Vezetőségünk:
dr. Szacsvay Zsuzsanna, elnök
Soltiné Radnics Magdolna, általános titkár
Vígh Péterné, gazdasági titkár
Kertész Mihályné
Olach Zoltán dr.


Felügyelő bizottság tagjai:
Becz Józsefné 
Kiss Gábor
Petruzsán Károlyné

Örökös tiszteletbeli elnök:
Dr. Becz Miklós

Székhelyünk: Városi Könyvtár Szigetszentmiklós,Tököli u. 19.

Telefon: 06-24/530-980
E-mail: mafib@sargahaz.com
internet cím: http://mafib.extra.hu/

 


TISZTÚJÍTÁS A SZIGETSZENTMIKLÓSI

MAGYAR- FINN BARÁTI KÖRBEN

 

Baráti Körünk 2013. április 26-án tisztújító taggyűlést tartott, mivel 2010-ben választott vezetőségünk mandátuma lejárt. Sajnos elnökünk, Dr. Becz Miklós és vezetőségünk két igen aktív tagja, Török Zsuzsa és Varga Dénes is bejelentette, hogy - különböző okokból - nem tudja tovább vállalni a munkát. Elnökünk és Török Zsuzsa alapító tagjai voltak a Baráti Körnek, immár 22 éve dolgoztak annak sikeres működéséért. Mindketten a Magyar- Finn Társaság választmányának is tagjai voltak. Varga Dénes kirándulásaink mindenre kiterjedő figyelmű előkészítője volt sok-sok éven át. Érthető, hogy nehezen fogadtuk el mostani döntésüket.

Taggyűlésünknek másik fontos feladata is volt. Az ún. „civil törvény" és kapcsolódó rendeletei előírásainak megfelelően át kellett alakítanunk egyesületünk alapszabályát, ezt is a taggyűlés elé kellett vinni, elfogadásra.

Mielőtt azonban a komoly dolgokra kerülhetett volna sor, kedves meglepetés várta a Városi Könyvtár aulájában a Baráti Kör tagjait. A Kardos István Iskola Mézeskalács Tánccsoportja rövid műsorral kedveskedett nekünk, annak emlékére, hogy az egykori mézeskalácsosok a Baráti Kör révén annak idején több alkalommal is vendégszerepelhettek Finnországban.

A szép emlékeket felelevenítő bevezető után kezdtük meg a taggyűlést, melynek napirendje a következő volt:

 1. A taggyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és két hitelesítőjének megválasztása
 2. A Baráti Kör alapszabályának módosítása az új civil törvényben előírtaknak megfelelően
 3. A szavazatszámláló bizottság megválasztása
 4. Az elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása
 5. Döntés a Baráti Kör örökös, tiszteletbeli elnöki címének adományozásáról
 6. A Magyar- Finn Társaság választmányába delegálandó választmányi tagok megválasztása
 7. Egyebek

A taggyűlés az átdolgozott alapszabályt, mely az „örökös, tiszteletbeli elnök" címet is tartalmazza ezután, egyhangúan elfogadta. Azt honlapunkon mindenki elolvashatja.

Az új vezetőséget is megválasztottuk, összetétele az alábbi:

Elnökség:

 • Dr. Szacsvay Zsuzsanna elnök
 • Soltiné Radnics Magdolna általános titkár
 • Vigh Péterné gazdasági titkár
 • Makkos Bencéné
 • Olach Zoltán

Ellenőrző bizottság:

 • Kerepesi Károlyné
 • Kertész Mihályné
 • Szabó Józsefné

 

 

A Magyar- Finn Társaság választmányában ezután az elnök, Dr. Szacsvay Zsuzsanna és az általános titkár, Soltiné Radnics Magdolna képviseli Baráti Körünket.

Közfelkiáltással döntött a taggyűlés arról is, hogy Dr. Becz Miklósnak, eddigi elnökünknek az új alapszabályban már megszavazott „örökös, tiszteletbeli elnök" címet adományozza. Ő, a megtisztelő címet megköszönve és elfogadva, ígérte, hogy továbbra is minden tőle telhetőt megtesz a Baráti Kör működésének segítésére. Ezt ígérték a leköszönő vezetőségi tagok, Török Zsuzsa és Varga Dénes is. Az új vezetőség nevében Dr. Szacsvay Zsuzsanna hangsúlyozta is, hogy nagyon számítanak a segítségükre és sokéves tapasztalatukra.

Végül a most megválasztott elnökség tagjai a Baráti Kör köszönetét kifejező ajándékokat adtak át a leköszönő elnöknek és vezetőségi tagoknak. H. Becz Imre barátunk pedig melegszívű beszédben méltatta Dr. Becz Miklós pályafutását, kiemelve azokat a dolgokat, amiket Szigetszentmiklósért és a Baráti Körért tett. Álljon itt egy kis részlet ebből a beszédből:

„Nagy Kálmán professzor úr Kalevala fordításából vett részlettel zárnám mondandómat:

Derék öreg Vejnemöjnen,
Öreg idők nagy tudósa,
Kezdett egy hajót faragni,
Kezdett csónakot csinálni...
Haladtában hét magot lel,
Talál hét kis árpaszemet...

Kedves Dr. Becz Miklós, ezt ne sértésnek, - dicséretnek vedd -: Te is öreg idők ismerője lettél, aki nemcsak hajót, csónakot kezdtél építeni...Szigetszentmiklóson, de hét árpaszemet is találtál, amit aztán elvetettél. Csónakod már a vízen, hajód vitorlát bontva halad kijelölt útján - köszönjük Doktor Úr! Köszönjük, kedves Barátunk, aratásra váró munkádat, sok sikert kívánva a nyomodba lépő aratóknak!"

2013. május 9.