Pro Urbe díj
Pro Urbe Szigetszentmiklós
1993. október 23.

Csiba Jolán elhunyt pedagógus (Bíró L. Ált. Isk.) posztumusz kitüntetés
1994. március 15.

Molnár Imre citeraművész

D. Gere József asztalos mester posztumusz kitüntetés
1995. március 15.

Vöő Imre múzeumigazgató

Neisz Jánosné nyug. pedagógus (József A. Ált. Isk.)

Uri Antalné volt I. sz. óvodavezető posztumusz
1996. október 23.

Tóth Zsámboki Sándor kőműves vállalkozó

dr. Nádasdy János festőművész posztumusz
1997. október 23.

Bíró Vince nyug. iskola igazgató

Szabó József vállalkozó
1998. október 23.

Cser Lászlóné nyug. köztisztviselő

Simon Albert
1999. október 23.

Joszkin János Sziget SC Bírkozó Szak. o. vez.

Kincse József posztumusz
2000. október 23.

dr. Kécza György háziorvos
2001. október 23.

dr. Becz Miklós háziorvos

Békefi János posztumusz
2002. október 23.

Juhász Antal nyug. tanár posztumusz
2003. október 23.

dr. Gyulaffy Pál esperes

Síró Attila posztumusz
2004. október 23.

Jordán Gáborné - Bíró Lajos Általános Iskola tanára
2005. október 23.

Zoltán Istvánné - Vöröskereszt Helyi Szervezetének titkára
2007. október 23.

Villányi Péter - nyug. református lelkész
2008. október 23.

dr. Bíró Vince

Somogyi György
2009. október 23.

Dr. Koós Ferenc címzetes gimnáziumigazgató

Heidinger János (1956 hősi halottja) posztumusz
2010. október 23.

Soltiné Radnics Magoldna a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója

néhai Ender Ferencné posztumusz
2011. október 23.

Gere István - A Gere Pékség tulajdonosa
2012. október 23.

Dr. Bakonya Mária a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet igazgatója

néhai Linde László plébános posztumusz
2013. október 23.

Kiss Sándorné a Csicsergő II. sz. óvoda élelmezésvezetője
2016, január 22.
Városi Könyvtár és Közösségi Ház közössége
Város Díszpolgára
Érdemes Pedagógus
Város Érdemes Diákja kitüntetés
Közművelődési Díj
Somogyváry Gyula Díj
Testnevelési és Sport Díj
Szigetszentmiklós Város Közbiztonságáért Díj
Szigetszentmiklós Város - Életmentésért Városi Kitüntetés
Szigetszentmiklós Város Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozója Díj