Mocorgó Óvoda

Óvodánk nagy változáson ment keresztül az 1981-es átadása óta. Az eredetileg 4 csoportos óvoda napjainkban 12 csoporttal működik. A főépület 6 csoportszobával bővült 2009-ben. 2010-től a „LEGO"-ban még két csoportban fogadjuk a gyerekeket. A város egy csendes, forgalomtól elzárt területén helyezkedik el az intézmény.

Tágas, jól felszerelt tornatermünk, barátságos, melegséget és biztonságérzetet adó csoportszobáink, mosdóink, öltözőink vannak. A csoportszobákhoz árnyékolóval ellátott teraszok tartoznak, ahol jó idő esetén étkezhetnek, játszhatnak a gyermekek.

Tornatermünket a csoportok napi beosztással használják. Játszóudvarunk igazi oázis a szürke panelházak között: nagy zöld területek és árnyékot adó fák, homokozók, udvari mozgásfejlesztő eszközök, KRESZ-pálya tökéletesen biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését.

Óvodánkban rendszeresen használjuk a sószobát. Minden gyermek számára ajánlott, hiszen igazoltan rendkívül kedvező hatással van a légúti megbetegedésekre mindenféle mellékhatás nélkül. Minden csoport heti 2x fél órát benn tölt, ez idő alatt a gyermekek játszanak, rajzolnak, mesét hallgatnak, énekelnek, eközben a szoba klímájának köszönhetően tisztulnak légútjaik, erősödik immunrendszerük. Időnként a délutáni pihenőt is itt töltik a csoportok, ebben egyediek vagyunk a városban.

Minden csoportban két óvodapedagógus és egy szakképzett dadus néni dolgozik azért, hogy a gyermekek testi, lelki és szellemi szükségleteit kielégítve biztosítsuk a boldog óvodás éveket. Néhány éve már pedagógiai asszisztensek is segítik ezt a munkát. Pedagógiai munkánkat saját gyógypedagógusunk, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, és utazó gyógypedagógusok támogatják.
Minden óvodában dolgozó munkatársunknak legfontosabb a gyermek.

Intézményünkben saját Pedagógiai Programunk szerint dolgozunk, melynek filozófiája jól tükrözi nevelésünk szellemiségét.
Hirdetjük a szeretetteljes, családias, biztonságos óvodai légkör megteremtését, melyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük.
Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt.

Fontosnak tartjuk a rendszeres mozgást, mely az értelmi képességek fejlődését, a szociális képességek alakulását szolgálja és így az egész személyiség fejlődését biztosítja.
Programunkban a mozgásfejlesztést igen tág értelemben használjuk. Ide tartoznak a mozgásos játékok, nagymozgások, a tartásjavítás, a tánc, a finommotorika.
Fő feladataink:

  • a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése,
  • a rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakítása,
  • a testi képességek a fizikai erőnlét, edzettség fejlesztése

 

Óvodánkban fogadni tudjuk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű látássérült érzékszervi fogyatékos gyermekeket, a mozgásszervi rendellenességgel küzdő, de ép intellektusú, segédeszközzel biztonságosan közlekedni tudó, mozgásban akadályozott gyermekeket. Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket. A beilleszkedési, tanulási, vagy magatartási zavarral küzdő gyermekeket.

A fenntartói költségvetésen túl egyéb forrásbővítési lehetőségként óvodánk alapítványa segíti eszköztárunk bővülését.


„Fejlődő Gyermekeinkért Alapítvány"
adószáma: 18693757-1-13
bankszámla száma: 11742252-20059343