Főépítész Iroda
  • Településrendezési eszközök (Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv)
  • Településképi vélemény, településképi bejelentés
  • Főépítészi konzultáció
Koralewsky Anikó: főépítészi irodavezető, helyettes főépítész
24/505-654
koralewsky.aniko@szigetszentmiklos.hu

Tétényi Éva: főépítész
24/505-620
tetenyi.eva@szigetszentmiklos.hu

Kerekes Sarolta: településrendezési ügyintéző
24/505-654
kerekes.sarolta@szigetszentmiklos.hu