A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta meg
szszm - 2015. 04. 30.
A-Kepviselotestulet-2015-aprilis-29i-ulesen-az-alabbi-rendeleteket-alkotta-meg

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2015. április 29-ei ülésén az alábbi rendeleteket alkotta meg:

  • 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról,
  • 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről,
  • 13/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete az állattartási hely kialakításáról szóló 27/2012. (X.04.) önkormányzati rendelet módosításáról,
  • 14/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet a szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról,
  • 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről szóló 20/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról,
  • 16/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról,
  • 17/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2014. (V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletek kihirdetése a honlapon található Hatályos rendelettárba történő elhelyezéssel megtörtént, amely a rendelet címére kattintva közvetlenül megtekinthető.

 

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző távollétében:

Pál Anita
aljegyző