Meghívó Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 10.00 órakor tartandó rendes, nyilvános és zárt ülésére
vsa - 2015. 11. 20.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozóterem
Meghivo-Szigetszentmiklos-Varos-Onkormanyzata-Kepviselotestuletenek-2015-november-25-napjan-1000-orakor-tartando-rendes-nyilvanos-es-zart-ulesere

Nyilvános ülési napirendi pontok:

1)

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II. 26.) számú rendeletének módosítási javaslata

Előadó: Szabó József polgármester

2)

Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletének I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről

Előadó: Szabó József polgármester

3)

Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata valamint az egyes helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

4)

Az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Szabó József polgármester

5)

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

6)

Szigetszentmiklós Város területén található játszótereken a dohányzás tilalmáról szóló 17/2009. (V.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Szabó József polgármester

7)

A sportkomplexum tervezett területére bejegyzendő elővásárlási jogról szóló 17/2004. (V.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Szabó József polgármester

8)

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítási javaslata

Előadó: Szabó József polgármester

9)

Szigetszentmiklós Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása

Előadó: Szabó József polgármester

10)

Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése

Előadó: Szabó József polgármester

11)

Az Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR) intézményvezetői (magasabb vezetői) állására kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Szabó József polgármester

12)

Intézmény felújítási pótmunkák költségének visszapótlása polgármesteri keretbe

Előadó: Szabó József polgármester

13)

Kérelem bérlőtársi jogviszony létesítéséhez

Előadó: Szabó József polgármester

14)

Önkormányzati támogatás kérés a Szent Miklós útja 7. szám alatti társasház tetőszigetelési munkáihoz

Előadó: Szabó József polgármester

15)

Az Árnyas utca rendezése a 7062 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával

Előadó: Szabó József polgármester

16)

A Kazal utca rendezése a 6015/61 és a 6015/63 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával

Előadó: Szabó József polgármester

17)

Flora Hungaria Kft. vételi kérelme a 0188/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan

Előadó: Szabó József polgármester

18)

Ádám Jenő sétány 7176 hrsz. alatti ingatlan támfalának újjáépítése

Előadó: Szabó József polgármester

19)

Az Üdülő sori ingatlanok telek-kiegészítés értékesítésének felülvizsgálata

Előadó: Szabó József polgármester

20)

Közvilágítás üzemeltetési szerződése

Előadó: Szabó József polgármester

21)

Közvilágítás fejlesztése

Előadó: Szabó József polgármester

22)

József Attila Lakótelepen kiépített kamerák karbantartási feladataira, a rendszer teljes műszaki felügyeletének ellátására fedezet biztosítása és a beszerzés megindítása

Előadó: Szabó József polgármester

23)

Ügyvédi eljárást igénylő feladatok ellátása

Előadó: Szabó József polgármester

24)

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelme

Előadó: Szabó József polgármester

25)

Pótelőirányzat biztosítása az EGOMIR kérelmére

Előadó: Szabó József polgármester

26)

Szigetszentmiklós- Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

27)

A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

28)

Javaslat a képviselői keretek felhasználására 6.

Előadó: Szabó József polgármester

29)

Polgármester tájékoztatója

Előadó: Szabó József polgármester

30)

Egyebek

Zárt ülési napirendi pontok:

1)

A Vadgesztenye Szociális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) állására kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Szabó József polgármester

2)

Rendkívüli települési támogatás összege ellen benyújtott fellebbezések a Gát u. 30. szám alatti ingatlan vonatkozásában

Előadó: Szabó József polgármester

3)

Rendkívüli települési támogatás összege ellen benyújtott fellebbezések a Gát u. 30/A. szám alatti ingatlan vonatkozásában

Előadó: Szabó József polgármester

 

4)

Rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés

Előadó: Szabó József polgármester

Szigetszentmiklós, 2015. november 19.

Szabó József
polgármester