Tájékoztató a Képviselő-testület 2015. október 28-ai rendes üléséről
vsa - 2015. 12. 07.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2015-oktober-28ai-rendes-uleserol

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület elfogadta a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 20/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, aki a 2015. évben üzembe helyezett közcsatornára 2016. április 30. napjáig ráköt.

Módosult az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete, az új 07. számú fogorvosi körzet kialakítása miatt, mely rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Módosult továbbá az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a tanácsnok kötelezettségszegésének jogkövetkezményei tekintetében.

Szociális, egészségügyi, kulturális, intézményi, köznevelési ügyek

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az új, 07. számú fogorvosi körzetet a Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet útján, határozatlan ideig feladat-ellátási szerződés keretében működteti. Egyúttal felhatalmazta a Szakorvosi Rendelőintézet vezetőjét az új, 07. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati eljárás lefolytatására.

Az Önkormányzat a fenntartói jogok átvételével 2015. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti a Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulást. Az Önkormányzat által fenntartott és működtetett Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2016. január 01. napjától Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ néven működik tovább.

Szigetszentmiklós Önkormányzata 2016. január 01-jétől feladat-ellátási szerződés formájában látja el Tököl településen a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást.

A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztésére 774.066 Ft-ot biztosított a testület azzal, hogy amennyiben az eszközfejlesztésre fordítható keret nem kerül teljes mértékben felhasználásra, a fennmaradó összeg a tehetséges tanulók tandíjának kompenzációjára fordítható.

A Vadgesztenye Szociális Intézmény létszámát 2015. november 1-jétől egy fő részmunkaidős udvaros státusszal növelte meg a Képviselő-testület.

Karácsonyi segély címén 4.000 Ft összegű Erzsébet utalványban részesíti az Önkormányzat a 2015. december 1-jén lakhatási települési támogatásban részesülő családokat. A támogatás nyújtásához összesen 250 db utalvány beszerzéséről döntött a Képviselő-testület.

A Sziget Színház Művészeti Egyesület részére a 2015. november 28-29-én a Papp László Arénában megrendezésre kerülő „Gladiátor" musical színrevitelének költségeihez 1.430.000,-Ft támogatást nyújtott a testület.

A Csillag Születik Egyesület 250.000 Ft összegű támogatásban részesült.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt a Két Kéz Segítő Alapítvánnyal a 2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31-éig terjedő időszakra egy fő szigetszentmiklósi sajátos nevelési igényű gyermek ellátására.

A Képviselő-testület jóváhagyta Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR) és a hozzárendelt intézmények, valamint az állam által fenntartott költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodást.

Településfejlesztés, településrendezés, ingatlanügyek

A Képviselő-testület a városi térfigyelő kamerarendszer bővítésének keretében 25 telepítési helyszínt fogadott el. A bővítés 4 helyszín esetében a Pro Urbe Alapítvány pénzbeli támogatásának felhasználásával, 21 helyszín esetében pedig önkormányzati forrásból valósul meg.

Döntött a Képviselő-testület a Szigetszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2012. (II.1) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Beruházások, felújítások

Elfogadásra került a Gördülő Fejlesztési Terv (2016-2030) részét képező Szigetszentmiklós ivóvízellátó, illetve szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó beruházási terv javaslat. A tervezett beruházásokhoz szükséges fedezetet a mindenkori éves költségvetésében a rendelkezésére álló saját, valamint pályázati források ismeretében biztosítja a testület.

Módosult a Petőfi utcai buszfordulónál lévő 0234/17 hrsz-ú területen tervezett 100 férőhelyes óvoda tervezési programja azzal, hogy a főzőkonyha helyett azonos kapacitású melegítőkonyha tervezendő.

Városfenntartás

Az illegális hulladék szállítására és ártalmatlanítására korábban biztosított bruttó 3.100.000 Ft-on túl további bruttó 6.050.000 Ft fedezetet biztosított a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület a Kéktó Szabadidőparkban ingyenes területet biztosított a SUPLIMUM Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság részére 500 m2 alapterületű jégpálya telepítéséhez azzal, hogy a Vállalkozó biztosítja a jégpálya folyamatos üzemelését a 2015. november 28-ától 2016. február 14-éig tartó időszakban az alábbi paraméterekkel:

Tanítási napokon

 • 8:00-13:00 óráig ingyenes használatot biztosít a szervezett óvodai, általános iskolai és középiskolai csoportok részére.
 • 13:00-14:00 óráig jégkarbantartás
 • 14:00-16:00 óráig városi hoki csapatok edzései (térítéses)
 • 16:00-20:00 óráig közönségkorcsolyázás (belépő-jegy ára: 500-600 Ft)
 • 20:30-22:00 óráig teljes pálya bérelhető (térítéssel)

Tanítási szüneti napokon

 • 8:00-10:00 városi hoki csapatok edzései (térítéses)
 • 10:00-20:00 közönségkorcsolyázás (belépőjegy ára 500-600 Ft)
 • 20:30-22:00 teljes pálya bérelhető (térítéses)

Szombatonként

 • 20.30-22.00 számottevő érdeklődés esetén jégdiszkó (térítéses)

A jégpálya üzemeltetési költségeihez bruttó 5.900.000 Ft keretösszeget biztosított az Aries Nonprofit Kft. részére a Képviselő-testület.

Döntés született a Szigetszentmiklós Város területén fennmaradó közkutak működtetéséről, melyre bruttó 1.500.000 Ft-ot biztosított a testület. A közkutak üzemeltetésére a Fővárosi Vízművek Zrt. kapott felkérést.

A döntés értelmében az Önkormányzat az alábbi, Szigetszentmiklós területén található közkutak fenntartását vállalja:

 1. Ádám J. sétány végén a játszótérnél
 2. Tebe sor - Rév sor
 3. Liget utca
 4. Üdülő sor (Üdülő köznél)
 5. Kinizsi u. - Vak Bottyán u.
 6. Vörösmarty u. - Petőfi S. u.
 7. II. Rákóczi F. út - Leadó u.
 8. Kossuth L. U. - Árpád u.
 9. Kikerics u. - Sas u.
 10. Árnyas u. - Nyaraló u.
 11. Ádám J. sétány (Juhar u. közelében)
 12. Diófa utca
 13. II. Rákóczi Ferenc út - Szilvás utca
 14. Skála utca
 15. Dunadűlő utca (Málna u.)

A Képviselő-testület egyúttal felkérte a Fővárosi Vízművek Zrt-t a többi, Szigetszentmiklós Város területén található közkút megszüntetésére.

Az Önkormányzat biztosítja a Bucka-tó területének 24 órás felügyeletét 2016. február 28-ai időpontig, melyre bruttó 4.460.000.-Ft fedezet áll rendelkezésre.

Egyéb ügyek

A Képviselő-testület döntött és tárgyalt ingatlanügyekben, ezen kívül további döntések születtek még képviselői keretek felhasználására valamint ápolási díj megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására vonatkozóan.