Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. január 20-i rendes üléséről
vsa - 2016. 02. 15.
Tajekoztato-a-Kepviselotestulet-2016-januar-20i-rendes-uleserol

Rendeletalkotás

A Képviselő-testület megalkotta a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendeletét, 7.785.373.000.-Ft főösszeggel.

Beruházások, felújítások

Döntés született a Mocorgó Óvoda Lakihegyi Akácliget tagóvodájának bővítéséről, melynek megvalósítására 254 millió forintot biztosított a Képviselő-testület.

A város közterületein lévő csapadékvíz-elvezető és szikkasztó rendszerek üzemeltetésére, fejlesztésére, illetve rendkívüli csapadékvíz-helyzet esetén az elhárító munkák elvégzésére 50 millió forintot adott át a testület a Szigeti Vízművek Kft-nek.

Településfejlesztés, településrendezés, ingatlanügyek

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pajzs utcában és a Komáromi közben lefektetett ivóvíz gerincvezetéket a TERRA-LOG Mélyépítő Kft-től, mint beruházótól térítésmentesen tulajdonba veszi és a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésébe és üzemeltetésébe átadja.

Határozat született a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, mely szerint a Pro Urbe Alapítvány pénzbeli támogatásának felhasználásával a Kőparknál, az Ifjúság útja-Jókai út kereszteződésében, az Oázis wellnessnél és a Kéktó Szabadidőparkban helyeznek el kamerákat. Emellett önkormányzati forrásból is fejlesztik a rendszert, melynek köszönhetően kamera kerül a következő helyszínekre is: II. Rákóczi Ferenc út-M0 felhajtó (csepeli és lakihegyi oldal), elkerülő út (gerincút), M0 felüljáró utáni körforgalom,  a Csepeli út-M0 felhajtó, Csepeli út-M0 körforgalom 1-2. kihajtó, Üdülő sor-M0, Gyári út-Mű út kereszteződése, Gyári út (Tököl irányába), Csépi út vége, Taksonyi híd bevezető szakasza, Dujmó lakópark, Kossuth L. utca, Kardos iskola-Tököli út-Somogyvári u. sarok, CIB Bank Bajcsy-Losonczi u. sarok, Lakihegy-Cseresznyés utcai buszforduló, Massányi út-gerincút körforgalom, Mű út-Boglya u. sarok, József Attila HÉV állomás.

Intézményekkel, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos ügyek

Döntés született a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ, továbbá a szigetszentmiklósi óvodák alapító okiratairól.

A Képviselő-testület a Szigetszentmiklós és Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. taggyűlése számára a társaság törzstőkéjének 3 millió forintra történő emelését javasolta, melyhez 2.375 ezer forint vagyoni hozzájárulást biztosított. A társaság új megnevezése: Kis-Duna mente Szigetszentmiklós és térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.

Határozott a testület a települési bolgár, német és roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.

Egyéb ügyek

Dr. Barabás Botond képviselő úr bejelentette, hogy 2016. január 7-én kilépett a Jobbik Magyarországért Mozgalomból, s önkormányzati képviselői tevékenységét független képviselőként kívánja a továbbiakban folytatni.

Döntés született az önkormányzat előző években keletkezett, tárgyévet terhelő adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegének - elfogadásáról.

A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy tájékoztatáskéréssel forduljon Százhalombatta Város Polgármestere felé a Homatech Recycling Zrt. által létesítendő gumihulladék-feldolgozó üzem megvalósításával kapcsolatban.

A 2016. március 20-ára kitűzött Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők időközi választására figyelemmel döntött a testület a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról.

A Képviselő-testület 200 ezer forinttal támogatta a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért szervezetet.

A Magyarországon működő cégek munkavállalóinak egészségi állapotának átfogó egészségügyi vizsgálatárára vonatkozó projekt keretében a Városi Egészségnap szervezésének támogatása iránt nyújt be pályázatot az önkormányzat, melyhez 480 ezer forint fedezetet biztosított a testület.

Elfogadásra került az új Közbeszerzési Szabályzat.

Döntés született még szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban.