Meghívó Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24. napján 10.00 órakor tartandó rendes, nyilvános és zárt ülésére
vsa - 2016. 02. 22.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozóterem
Meghivo-Szigetszentmiklos-Varos-Onkormanyzata-Kepviselotestuletenek-2016-februar-24-napjan-1000-orakor-tartando-rendes-nyilvanos-es-zart-ulesere

Nyilvános ülési napirendi pontok:

1)

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II. 26.) számú rendeletének módosítási javaslata

Előadó: Szabó József polgármester

2)

Egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

3)

Az egyes helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

4)

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

5)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről szóló 26/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására - lakbér megállapítás

Előadó: Szabó József polgármester

6)

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság támogatása

Előadó: Szabó József polgármester

7)

Együttműködési megállapodás Szigetszentmiklós Város Önkormányzat és a Pest Megyei Rendőr- főkapitányság között rendészeti feladatokat ellátó személyek ellenőrzésére és felügyeletére

Előadó: Szabó József polgármester

8)

Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

Előadó: Szabó József polgármester

9)

Térinformatikai rendszer fejlesztése és csapadékvízelvezető hálózat modellezése

Előadó: Szabó József polgármester

10)

Akácliget Óvoda bővítés beruházás előkészítési feladatai

Előadó: Szabó József polgármester

11)

Óvodai és iskolai kapacitásbővítés, Települési Oktatási Kerekasztal létrehozása - Képviselői előterjesztés

Előadó: Szabó József polgármester

12)

Taksony 015/10 hrsz-on található veszélyes hulladékdepó felderítő tényfeltárása

Előadó: Szabó József polgármester

 

13)

József Attila Lakótelepen kiépített kamerák karbantartási feladataira fedezet kiegészítés

Előadó: Szabó József polgármester

14)

Bucka-tó további felügyelete

Előadó: Szabó József polgármester

15)

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása 2016.03.01-2017.02.28 közötti időszakra"

Előadó: Szabó József polgármester

16)

Jogi tanácsadó kiválasztása

Előadó: Szabó József polgármester

17)

A Szigetszentmiklós, Tél utca 32. szám alatti, 765 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi rendezése

Előadó: Szabó József polgármester

18)

A Szigetszentmiklós, 1352/4 hrsz.-ú magánút térítésmentes felajánlása az Önkormányzat részére

Előadó: Szabó József polgármester

19)

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. felülvizsgálatának elfogadása

Előadó: Szabó József polgármester

20)

Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről

Előadó: Szabó József polgármester

21)

Bölcsődék Alapító okiratának módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

22)

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító okiratának módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

23)

Vadgesztenye Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

24)

EGOMIR Alapító okiratának módosítása

Előadó: Szabó József polgármester

25)

Vackor Integrált Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása

Előadó: Szabó József polgármester

26)

22/2016. (I.20.) számú Önkormányzati határozat visszavonása (Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása)

Előadó: Pál Anita aljegyző

27)

„Európa a Polgárokért" (2014-2020)/"Testvérvárosi-program" Európai Uniós pályázatban való részvétel (sürgősségi indítvány)

Előadó: Szabó József polgármester

28)

Polgármester éves szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Szabó József polgármester

29)

Polgármester tájékoztatója

Előadó: Szabó József polgármester

30)

Javaslat az önkormányzat területén székhellyel működő iskolák intézményi tanácsába delegáltak személyére (sürgősségi indítvány)

Előadó: Szabó József polgármester

31)

Egyebek

Zárt ülési napirendi pontok:

1)

Ovi - Foci program önkormányzati támogatás elszámolása

Előadó: Szabó József polgármester

2)

Szigetszentmiklós Város Közbiztonságáért Díj adományozása

Előadó: Szabó József polgármester

Szigetszentmiklós, 2016. február 18.

Szabó József

polgármester