Szabályosan és környezettudatosan - Hová kerüljön a csapadékvíz?
vsa - 2016. 10. 07.
Szabalyosan-es-kornyezettudatosan--Hova-keruljon-a-csapadekviz

Környezetünk egyik legféltettebb természeti kincse a víz. Hazánkban természetes a mozdulat, hogy megnyitjuk a vízcsapot, alátartjuk a poharunkat, és egy jót kortyolunk a tiszta, egészséges ivóvízből. Ahhoz azonban, hogy ez így legyen ma és még gyermekeink, unokáink is ugyanilyen nyugodtan ihassanak csapvizet, mindannyiunknak tennünk kell.  Az üzemeltetőkön kívül a vízhasználók is nagyban hozzájárulhatnak az egészséges ivóvíz megóvásához, hiszen a szennyvízhálózatok és szennyvíztisztító létesítmények állapota a használati szokásokon is múlik.

A klímaváltozás hatására mind gyakrabban szembesülünk olyan rendkívüli időjárási körülményekkel, amelyek lakókörnyezetünkben is rendkívüli helyzetet idézhetnek elő. Az elmúlt nyár viharai során rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék főként a csatornahálózatot tette próbára. A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén is tapasztalhattuk, hogy az esőzések hatására a szennyvízcsatorna öntött ki, károkat és bosszúságot okozva a környéken élőknek. Ennek a jelenségnek azonban egy kis odafigyeléssel elejét vehetjük.

Csapadékvíz. Irány a közcsatorna?

Vannak olyan települések vagy településrészek, ahol úgynevezett egyesített rendszerű szennyvízelvezető-hálózat működik, ilyen például Budapest nagy része is. A csatornarendszer kialakítása itt lehetővé teszi a csapadékvíz közcsatornába vezetését. Ettől eltérően, az úgynevezett elválasztott rendszerű csatornahálózatok esetében a szennyvíz elvezetése a szennyvízhálózaton keresztül, míg az esővíz elvezetése kizárólag a csapadékvíz-csatornán át történhet.

Mindent a helyére

Azokon a Budapest környéki településeken, ahol a Fővárosi Vízművek nyújt szennyvízcsatorna-szolgáltatást, a szennyvízelvezetés és -tisztítás elválasztott rendszerben működik. Ezt azért fontos tudnunk, mert ez a rendszer kapacitásából és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására alkalmas. A csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése ezeken a szolgáltatási területeken csak a szennyvízhálózattól teljesen elkülönítve történhet. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetése tilos.

Árthatunk a környezetnek, és megkeserítjük sajátmagunk és mások életét

Mi is történik, ha az esővíz az elválasztott rendszerű közcsatorna-hálózatba jut?

Nagyobb esőzésekkor a rendszer nem bírja el a megnövekedett terhelést.

A szennyvízelvezető-hálózatba jutó nagy mennyiségű csapadékvíz a közcsatorna-hálózat egyes szakaszainak telítődését okozza, a keverékvíz (szennyvíz és csapadékvíz) kifolyik a hálózatból, és eláraszthatja a közterületeket.

A talajszint alatt lévő épületrészek (így többek közt az alagsorok, pincék, szuterének, mélygarázsok.) elöntése sok esetben jelentős vagyoni kárral jár, mindamellett a fertőzésveszély komoly kockázatával is számolni kell. A szennyezett épületek helyreállítási költsége és a kellemetlenségekből adódó nem vagyoni kár is számottevő lehet.

A szennyvíztisztító-telepre érkező keverékvíz kimossa a tisztításhoz használt baktériumokat, így károsítja a szennyvíztelep tisztítási mechanizmusát és technológiáját, ezáltal veszélyezteti a telep hatékonyságát. Ugyanakkor, ha a szennyvíztelep kapacitását meghaladó mennyiségben jut keverékvíz a telepre, akkor az már nem képes a megfelelő minőségű tisztításra, így a telep a lehetségesnél rosszabb  minőségű tisztított vizet bocsát ki, amely a környezetbe kerülve szennyezi és károsítja természeti értékeinket, vizeinket. A szennyvíztelepről kibocsátott víz minőségi határértékének túllépéséért a szolgáltató pedig jelentős - akár több millió forintot meghaladó - hatósági bírság megfizetésére kényszerül.

A szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szolgáltatónak minden esetben többletkiadást jelentenek, mely kihatással lehet a végzett szolgáltatás minőségére és a szennyvízdíj mértékére, ezáltal közvetett módon a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő többi felhasználóra is.

A csapadékvíz értékes!

Az ingatlanokon összegyűlő csapadékvíz hasznosításának ma már számos lehetőségét és módját ismerjük - a kert öntözésétől kezdve az autómosásig. Az esővíz köztudottan lágy víz, mely hatékonyan használható tisztításhoz, a növényeink számára pedig élettanilag nagyon kedvező. Saját és természeti értékeink megóvása érdekében érdemes tehát az esővíz szabályos elvezetésére és újrahasznosítására egyaránt figyelmet fordítani.

Mit teszünk mi?

Rendszeresen tájékoztatjuk az érintett települések lakóit, és felhívjuk figyelmüket a csapadékvíz közcsatornába juttatásának szabálytalanságára és annak következményeire.

Rendszeres vizsgálatokat végzünk az üzemeltetett szennyvízelvezető-hálózaton, melyek során az észlelt illegális csapadékvíz-bebocsátásokról fénykép- és videofelvételt készítünk, és jegyzőkönyvezzük a szabálytalanságot.

A jogsértést elkövető felhasználókat írásban felszólítjuk a jogellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben a felszólításban megjelölt határidőig nem érkezik meg az igazolás a lekötésről, az 58/2013. (II.27.)  Korm. rendelet és üzletszabályzatunk alapján pótdíjat számítunk fel. A pótdíj mértéke bruttó 127 000 forint! Amennyiben ezt követően sem szüntetik meg a szabálytalan bekötést, az illetékes járási hivatalhoz fordulunk, mely hatósági eljárást folytat a kötelezettel szemben, akinek az i eljárás minden jogi következményét viselnie kell.

Mit tehet Ön?

A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű üzemeltetése, rendszeres karbantartása és szükség esetén javítása a mindenkori felhasználó kötelezettsége. Ha nem biztos abban, hogy ingatlanának korábbi tulajdonosa vagy használója nem kötötte-e rá a csapadékvizet szabálytalanul a szennyvízhálózatra, kérjük, mihamarabb ellenőriztesse szakemberrel telkének esővíz-elvezető rendszerét és házi szennyvízhálózatát.

Kérjük, hogy a házi szennyvízhálózatán észlelt szabálytalanságot szíveskedjen haladéktalanul felszámolni.

A nem saját ingatlanján tapasztalt illegális csapadékvíz-bebocsátást - annak érdekében, hogy társaságunk a megszüntetés érdekében mielőbb eljárhasson - a
06-40-247-247 telefonszámon vagy egyéb módon (e-mail, levél, fax) jelezheti. A bejelentő személyére vonatkozó adatokat és információkat minden esetben bizalmasan kezeljük. Segítségüket és közreműködésüket előre is nagyon köszönjük!

Óvintézkedés a károk megelőzésére

A szennyvízcsatorna-hálózaton előforduló illegális csapadékvíz-rákötések, egyéb hálózati hibák és dugulások miatt elkerülhetetlen, hogy a szennyvíz szintje időnként megemelkedjen, egyes esetekben visszatorlódjon a csatornahálózatban. Ilyenkor - különösen a gravitációs szennyvízbekötések esetében - fennáll a veszélye az utcaszintnél alacsonyabban fekvő helyiségek elöntésének. A kockázat úgynevezett visszatorlódás-gátló szerelvény (házi szennyvízátemelő, illetve visszacsapó szelep) beépítésével minimálisra csökkenthető.

Köszönjük, hogy a fentiek betartásával csatlakozik hozzánk környezetünk megóvásában!

 

Fővárosi Vízművek Zrt.