Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi elbírálásáról
vsa - 2016. 12. 09.
Tajekoztato-a-Bursa-Hungarica-Felsooktatasi-Onkormanyzati-Osztondijpalyazat-2017-evi-elbiralasarol

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a 348/2016. (IX.21.) sz. Önkormányzati határozat alapján csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi pályázati fordulójához.

A pályázati felhívásra összesen 26 pályázat, ezek közül 24 „A" típusú pályázat (már felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázata), és 2 „B" típusú pályázat (felsőoktatási tanulmányukat kezdők pályázata) került benyújtásra.

Az Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára beérkezett pályázatokat átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság 2016. november 28. napján tartott ülésén bírálta el. Szociális rászorultság alapján a Bizottság havi 6.000.-Ft illetve 8.000.- Ft összegben állapította meg az önkormányzati ösztöndíj részt a jogosultaknak.

A benyújtott „A" típusú pályázatok közül 23 pályázatot a Bizottság támogatott, egy pályázatot elutasított az egy főre jutó jövedelemhatár túllépése miatt. A benyújtott két „B" típusú pályázatot a Bizottság támogatta.

 

Szigetszentmiklós, 2016. december 1.

 

Szabó József

polgármester