Pályázat - Elektromos gépkocsi vásárlás támogatására
wszm - 2017. 02. 14.
Palyazat--Elektromos-gepkocsi-vasarlas-tamogatasara

Felhívás kódszáma: GZR-D-Ö-2016

Program célja:

Új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól eltelt maximum 6 hónap vagy 6000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik és/vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépkocsik) megvásárlásának támogatására (ide értve a zárt végű pénzügyi lízing szerződés keretében történő megvalósulását is). A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása.

Rendelkezésre álló forrás: 2 milliárd Ft

Igényelhető támogatás:

Az "Elektromos gépkocsi katalógusban" szereplő jármű beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint.
Bruttó 15 millió forintot meghaladó eladási árú elektromos gépkocsi beszerzésére a támogatás nem vehető igénybe.
A maximális támogatási intenzitás mértéke: 21%.

Támogatható tevékenységek:

a) Jelen kiírás keretében természetes személyenként, egyéni vállalkozónként legfeljebb egy elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.

b) Jelen kiírás keretében civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként, költségvetési szervenként legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
Jelen kiírás keretében gazdasági társaságonként - a b) pontban szereplő gazdasági társaságok kivételével - legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.

c) Jelen kiírás keretében azon gépjármű lízinggel foglalkozó gazdasági társaságok esetében, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek, mennyiségi korlát nélkül támogatható az elektromos gépkocsi beszerzése, amennyiben:
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR '08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan fő tevékenységként) a TEÁOR '08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése szerepel;
- vállalja, hogy a Pályázókra meghatározott I. 4. a) pontja szerinti mennyiségi korlátokat önmaga érvényesíti és alkalmazza a vele lízingszerződést kötő ügyfelek tekintetében.
- a 4. sz. mellékletben részletezett de minimis korlátokat figyelembe veszi.

Támogatást igénylők köre:

  • a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek,
  • vagy Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok, költségvetési szervek jogosultak.
  • Az egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok és költségvetési szervek részére a pályázati kiírás alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatásnak minősül.

Támogatási kérelmek benyújtása:

A pályázatok benyújtására 2017. május 1-ig van lehetőség, mely határidő 2017. év első negyedévében felülvizsgálatra és meghosszabbításra kerülhet.

További információk az alábbi hivatkozáson elérhetőek:

http://www.e-mobi.hu