Ebösszeírás Szigetszentmiklóson
Media - 2018. 05. 28.
Ebosszeiras-Szigetszentmikloson

Tisztelt Ebtartók!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Szigetszentmiklós város területén 2018. június 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban Szigetszentmiklós város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap" kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Népjóléti Osztályán 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. szám alatt ügyfélfogadási időben (hétfő 13.00-18.00, szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-12.00) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (IDE kattintva).

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen vagy postai úton Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. sz. alatti címre; személyesen ügyfélfogadási időben; vagy szkennelve a jegyzo@szigetszentmiklos.hu elektronikus levélcímre küldve.

 

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. augusztus 31.

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
  • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. sz. melléklete alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

 

Együttműködését köszönöm!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata