Helyi adó hírek
Media - 2018. 10. 31.
Helyi-ado-hirek

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának adóhatósága tájékoztatja a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy a 2018. II. félévre esedékes helyi adók befizetési határideje lejárt. A hátralékos felszólítások folyamatosan postázásra kerülnek. Kérjük az adózókat, hogy aki a tartozását nem fizette meg, azt az alábbi számlaszámokra teljesítheti.

Iparűzési adó számlaszám:                         11742252-15393276-03540000

Gépjárműadó számlaszám:                         11742252-15393276-08970000

Építményadó számlaszám:                          11742252-15393276-02440000

Késedelmi pótlék számlaszám:                   11742252-15393276-03780000

Bírság számlaszám:                                      11742252-15393276-03610000

Amennyiben a tartozások a felhívásra sem kerülnek befizetésre, úgy a végrehajtási eljárást meg kell indítani.

Ismételten tájékoztatjuk a lakosságot, az egyéni vállalkozókat és a cégeket, hogy adóhatóságunk a 2018. évi adóellenőrzési ütemterv alapján fő célkitűzésként az építményadó ellenőrzést, illetve a rendelkezésre álló nyilvántartás felülvizsgálatát tűzte ki.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv) 11. § (1) bekezdése alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

Az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

a) üdülő esetén 600.-Ft/m2/év,

b) a Duna-parti sétányok mindkét oldalán és a tóparton a vízfelület közelsége miatt 700.-Ft/m2/év,

c) garázs esetén 200.-Ft/m2/év,

d) a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, épület részének 50 m2-t meg nem haladó része után 650.-Ft/m2/év,

e) a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, épület részének 50 m2- t meghaladó, de 500 m2-t el nem érő része után 800.-Ft/m2/év,

f) a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, épület részének

fa) 500 m2 -t meghaladó része után 1000.-Ft/m2/év,

fb) 1000m2-t meghaladó része után 1500.-Ft/m2/év,

g) lakás, családi ház esetén 600.-Ft/m2/év.

Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. § és 13/A§ (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott lakás, amelyet az adóalany életvitelszerűen otthonául használ.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben olyan lakás, családi ház, társasház van a tulajdonukban, amelyben nincs állandó bejelentett tulajdonos, az adóköteles. A cég tulajdonában álló bármely ingatlan szintén adóköteles.

Kérjük, hogy a bejelentési kötelezettséget az önkormányzat adóügyi irodájának ellenőrzését megelőzően szíveskedjenek benyújtani.  Az adatbejelentési nyomtatvány a honlapról letölthető vagy az adóügyi irodán átvehető.

 

Köszönjük az együttműködést!