Jelentkezz tartalékos katonának!
Media - 2018. 12. 19.
Jelentkezz-tartalekos-katonanak

A Magyar Honvédség átalakította és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. A kiképzési elképzeléseink szerint a Szigetszentmiklósi járásban fog történni. A település kiválasztásának egyik fontos része a logisztikai és infrastrukturális feltételek figyelembe vétele. Mint például, az adott településen található sportlétesítmény, lőtér, sportcsarnok, előadásokra alkalmas objektum, étkezés biztosításának lehetősége stb. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

Az új szolgálati forma célja, hogy az ország összes járása rendelkezzen felszerelt és kiképzett tartalékos katonákkal, akik saját járásukban erősíthetik Magyarország védelmét anélkül, hogy lakóhelyüktől hosszabb időre el kellene szakadniuk. Ez a kötelék egyúttal önvédelmi képességet jelent majd helyi szinten a megyének, a településnek és a lakosságnak is. Szervezettsége, felkészítettsége, valamint önkéntes tartalékos jellege miatt összekötő szerepet, tölt be a professzionális haderő és a polgárok közösségei között. Gyorsan és rugalmasan képes önkéntes állampolgárokat mozgósítani a megyei, járási vagy települési szinten jelentkező védelmi feladatok támogatására, részbeni ellátására a Honvédség szervezeti keretei között

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

A jelentkezés menete

A (ÖTT) szolgálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyítványokra lesz szükség.

Alkalmassági vizsgálat:

Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik.

A felkészítés tananyaga 10 modulra tagozódik, melyek egyben (20 nap) vagy modulonként felosztva több időpontban is elvégezhetők melyről közvetlenül egyeztetünk. Minimum 30 fős csoport esetén hétvégi felkészítés is tervezhető. (általános katonai ismeretek, elsősegély, önvédelem, fegyverismeret és lőelmélet, gyakorlat)

Az alapfelkészítés teljesítése előnyt jelent:

 • diákok számára katonai/rendvédelmi pálya választása esetén (előképzettség, szakmai tapasztalat, szervezetismeret)
 • pedagógusok számára honvédelmi ismeretek színvonalas oktatása érdekében (kadét képzés, honvédelmi szakkörök, táborok)
 • álláskeresők / pályamódosítók számára előképzettség, szakmai tapasztalat, szervezetismeret
 • civil foglalkozás mellett államilag támogatott „másodállás" (munkáltatói kompenzáció lehetőségével, részletes tájékoztatást ad a Toborzó Iroda)

 

Az alapfelkészítés teljesítése szükséges:

 • MH ösztöndíj kifizetéséhez (a felsőoktatási-, valamint szakképzésben résztvevő tanulók és a Magyar Honvédség által kötött ösztöndíjszerződés alapján)
 • tartalékos tiszti, altiszti tanfolyamra jelentkezéshez

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai:

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára - a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő - alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

A felkészítés a képzés időtartama munkaviszonynak számít!

Az alapfelkészítés, további képzések, gyakorlatok, vagy tényleges szolgálat idejére

a tartalékos jogviszonyból adódóan a résztvevő jogosult:

 • fizetésre: minimum bruttó 144.419 Ft /hónap (őrvezető beosztásban, időarányosan, következő hónap 2. munkanapján utalva)
 • térítésmentes ruházati ellátás (gyakorló ruházat)
 • ingyenes élelmezési ellátás
 • napi utazási költségtérítés lakóhelytől (volán 86%, saját gépjármű 15 Ft/km, utólag elszámolva és utalva), vagy térítésmentes laktanyai szállás lehetőség (távollakók részére)

További juttatások a jogviszony fenntartása alatt:

 • szerződéskötési díj: bruttó 32.333 Ft

(az aláírást követő 4. hónap 5. napjáig utalva)

 • rendelkezésre állási díj: bruttó 138.500 Ft

(mindenkori minimálbér, első alkalommal az aláírást követő 14. hónap utolsó napjáig, utána évente a következő 12. hónap utolsó napjáig utalva)

 • tanulmányi ösztöndíj: bruttó 38.800 Ft-tól 64.655 Ft-ig

(igazolt félévenként utólag, további katonai képzésektől függően)

A beosztáshoz előírt feltételek megléte esetén (altiszt - érettségi; tiszt - diploma) katonai előképzettséggel, vagy a tartalékos altiszt / tisztképzés sikeres teljesítésével magasabb beosztás pályázható. Legkisebb alapilletmény állománykategóriánként:

 

Állománykategória

Rendfokozat

Bruttó alapilletmény / hónap

legénységi

őrvezető

144.419,-

altiszt

őrmester

222.017,-

tiszt

hadnagy

269.438,-

 

Munkáltatói kompenzáció:

A munkáltató önkéntes tartalékos munkavállalója tényleges katonai szolgálatteljesítése időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára kompenzációra jogosult, melynek mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által utoljára publikált féléves, vagy éves ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg.

Megállapodás alapján a kompenzáció teljes összegére jogosult, ha munkavállalója önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatározott időpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás átütemezését, 50%-ára jogosult, ha a vállalt feltételeket nem vállalja, vagy nem teljesíti.

Az önkéntes területvédelmi tartalékos jogviszony feltételei:

 • életkor: betöltött 18. életévtől - nyugdíj korhatár
 • Magyar állampolgárság, magyarországi bejelentett lakhely
 • büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány ingyenesen megkérhető), cselekvőképes
 • minimum 8 általános iskolai bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság (ingyenes, saját háziorvos), pszichológiai alkalmasság2 (ingyenes, megyeszékhelyen kijelölt pszichológus végzi).