Általános iskolai beíratás és felvételi körzethatárok Szigetszentmiklóson a 2019/2020. tanévben
Media - 2019. 03. 01.
Altalanos-iskolai-beiratas-es-felveteli-korzethatarok-Szigetszentmikloson-a-20192020-tanevben

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök)

8.00 órától 19.00 óráig

2019. április 12. (péntek)

8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (vagyis a lakcímkártyát) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a  Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálatikérelmet elbírálni.

Hirdetmény IDE kattintva elérhető.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala köznevelési feladatokat ellátó hatósági jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján kijelölte és közzétette a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2019/2020. tanévre vonatkozóan.

Szigetszentmiklós város iskolai körzethatárok, IDE kattintva elérhető.

A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzete az IDE kattintva érhető el.