Tájékoztató az óvodai felvételi előjegyzésről a 2019/2020. nevelési évre
Media - 2019. 03. 27.
Tajekoztato-az-ovodai-felveteli-elojegyzesrol-a-20192020-nevelesi-evre

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által működtetett óvodákban a 2019/2020.  nevelési évre az óvodai felvételi előjegyzés időpontja 2019. április 29-30. között lesz a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szerinti körzeti óvodában.

április 29-én, hétfőn:               7.00 - 12.00 és 13.00 - 18.00 óra között

április 30-án, kedden:              7.00 - 12.00 és 13.00 - 18.00 óra között

A beiratkozás azon gyermekek számára kötelező, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019-2020. nevelési évben Szigetszentmiklós Város Önkormányzata fenntartásában a Temesvári utcában 100 férőhelyes óvoda létesül. Az intézmény a Pitypang Óvoda Vadvirág tagóvodájaként működik majd. A változásoknak  megfelelően a körzethatárokat az illetékes szakbizottság megváltoztatta, a beiratkozás a Vadvirág Tagóvodába a Pitypang Óvodában lehetséges.

További információ az óvodáról: http://ovoda.szigetszentmiklos.net/

 

Letölthető dokumentumok:

 1. Óvodai körzetek listája a 2019/2020-as nevelési évre
 2. Fontos tudnivalók a 2019. évi óvodai beiratkozás rendjéről
 3. Kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre
 4. Az óvodai nevelésben való kötelező részvételről szóló jogszabályok
 5. Beíratási dokumentum

 

Az óvodai felvételhez az alábbi iratok szükségesek:

 • A szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája
 • Amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata
 • Oltási könyv
 • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
 • Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
 • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozat
 • Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum
 • Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, szülő tartózkodási engedélye vagy munkavállalási engedélye).

 

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda
Intézményvezető: Jámborné Miskolczi Éva
Cím 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 4.
Telefon 06-24/365-164 
E-mail 1szovoda@invitel.hu

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda - Szivárvány Tagóvoda
Intézményvezető: Sallai Gáborné
Cím 2310 Szigetszentmiklós, Sas u. 7/a.
Telefon 06-24/366-607
E-mail szivarvanyovisz@invitel.hu
Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda
Intézményvezető: Homonna Béláné
Cím 2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2.
Telefon 06-24/366-255 
E-mail csicsergo@invitel.hu

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda
Intézményvezető: Bercsik Judit
Cím 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 8.
Telefon 06-24/365-113
E-mail mocorgoovoda@invitel.hu

Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda
Intézményvezető: Vargáné Dicső Edit
Cím 2310 Szigetszentmiklós, Adótorony tér 6.
Telefon 06-24/475-170 
E-mail lakihegyiovi@invitel.hu
Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda
Intézményvezető: Balázsné Hajdu Hajnalka

 

Cím 2310 Szigetszentmiklós, Nap utca 2.
Telefon 06-24/468-283 
E-mail napsugar.ovi@invitel.hu

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda
Intézményvezető: Baráti Ildikó
Cím 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81. C ép.
Telefon 06-20/282-9780 
E-mail pitypangovi5@gmail.com
WEB http://pitypangovi.hu/
Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Intézményvezető: Somogyi Sándorné
Cím 2310 Szigetszentmiklós, Kálvin tér 4/a
Telefon 06-24/466-108, 06-20/491-6927
E-mail mozgasserult@invitel.hu
WEB http://www.konduktivovoda.hu/