Pályázati Felhívás - Vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére
Media - 2019. 04. 08.
Palyazati-Felhivas--Vagyongazdalkodasi-ugyintezo-munkakor-betoltesere

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

Pályázatot hirdet

Vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

 

 

A munkakör határozott időtartamra szól 2019. december 31-ig, hat hónap próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1.

 

Az ellátandó feladatok:

Vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatkörében ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben és az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyongazdálkodással kapcsolatos, önkormányzati és jegyzői feladatokat.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • felsőfokú iskolai végzettség
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pont I. besorolási osztályba tartozó: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
 • orvosi alkalmassági vizsgálat.

 

 

Előnyt jelent:

 

 • jogász szakképesítés
 • vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség,
 • vagyongazdálkodási munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat,
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább két éves szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel való rendelkezés,

 

 

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata, valamint mindenkori költségvetési rendelete az irányadók.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajzot,
 • végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követően 30 napon belül

A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.

A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatok benyújtása:

Postán, vagy személyesen a recepción (zárt borítékban) a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve kell benyújtani.

Cím: 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére".

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Studer Ágnes Településrendezési és Építéshatósági osztályvezetőtől kérhető a 06-24/505-540-es telefonszámon.