Nemzetközi Zenei Cserediák Program
Media - 2019. 04. 12.
Nemzetkozi-Zenei-Cserediak-Program

Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nagy múltú zeneiskolájára büszke a város. Nemzetközi partnerkapcsolatainknak meghatározó eleme a művészet és azon belül is a zene, amelynek egyik példája az, hogy 2015-től Nemzetközi Zenei Cserediák Program néven, IME - International Music Exchange, - mint közös nyelv - összeköti testvérvárosainkat is.

 

Az idei évben városunk, Szigetszentmiklós ad otthont a Nemzetközi Zenei Cserediák Programnak 2019. április 28. és május 4. között.

Önkormányzatunk az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen szervezi meg a nemzetközi programot, melynek résztvevői Németország- Steinheim, Lengyelország- Busko-Zdrój, Ukrajna - Chmelnik, Macedónia - Kocani, valamint Magyarország - Szigetszentmiklós.

Városunk az elmúlt négy év alatt második ízben szervezi meg a találkozót, és nagy szeretettel várja a zeneszerető közönséget az április 30-i Tanári koncertre és a május 3-án tartandó Nemzetközi Gálakoncertre az iskola hangversenytermébe.

 

A koncertekre a városunkban táborozó diákok együtt készülnek fel. A szervezők lázas készülődésben vannak, annak érdekében, hogy ez az egy hét ne csupán két jól sikerült előadást eredményezzen, hanem sok szép élményt, barátságok születését, Az egyik fő célja a hétnek, hogy a külföldi tanárok és diákok megismerjék városunk szülöttének, Ádám Jenőnek az életét, és munkásságát. A diákok megismerik városunk nevezetességei mellet a budapesti MÜPÁ-t, de csónakázni is fognak a Dunán, sőt csalogatni is fogják a koncertre a közönséget.

Arra kérnek mindenkit a szervezők, hogy a fent megadott időben, az utcán több nyelven beszélő diákcsoportokat segítsék a tájékozódásban türelemmel.

 

Ádám Jenőről:

„Reméljük, hogy ezúttal a helyes

utat választottuk: ifjúságunk zenei nevelése

a jövőben eredményesebbé és egyre magyarabbá

válik." (Ádám, 1945, 590. o.)

„Mikor az osztályajtó előtt kilincsre téve kezünket megállunk, egyéni életünk minden nehézségét és küzdelmét félretéve töltse el lelkünket a gondolat: nem vagyunk a magunkéi, hanem azoké, akik odabent a padok között várnak reánk. Ebben az önmagát önkéntesen áldozó szeretetben rejlik a tanítói Hivatás magasztos értelme, szépsége és egyben jutalma is." Ádám Jenő

 

Szigetszentmiklóson született 1896. december 12-én. A budapesti tanítóképző elvégzése után az első világháború katonájaként az orosz frontra került, fogságba esett. A fogolytáborokban kórust, zeneiskolát szervezett, zenét oktatott. A fogságból hazatérve a főváros több iskolájában tanított és közben 1921-től 1925-ig a Zeneakadémián tanult. Kodály Zoltán zeneszerzés szakos növendéke volt.

1929-től a Zeneakadémia tanára lett, szolfézst, karvezetést, dalirodalom-ismeretet, kamaraéneket, magyar népzenét és ének-zenetanítási módszertant tanított. Húsz éven át vezette a Zeneakadémia énekkarát, a középiskolai ének-zenetanár-képzőt. Az Apponyi kollégium tanszékvezető tanára volt. Százával kerültek ki keze alól azok az énektanárok, akik az ő példáját követték és adták tovább zenei tudásukat, hivatásszeretetüket, az ifjúság nevelése iránti elkötelezettségüket.

Fáradhatatlan munkájának egyik eredménye az a magyar ének-zene tanítási módszer, amely világhírt szerzett Magyarországnak. Kodály Zoltán biztatására 1944-ben megírja „Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján" című könyvét. Ezen új módszer szellemében írta az általános iskolák számára az „Énekeskönyvek" című tankönyvsorozatát. Pedagógiai működése során minden iskolatípusban tanított, ezenkívül a rádióban, majd a televízióban tartott zeneismertető előadásokat. Tanulmányokat írt magyar és külföldi szaklapokba.

Karmesterként is működött, számos budapesti énekkart vezényelt. Komponistaként műveit a Bartók és Kodály által kezdeményezett, népzenén alapuló stílusban írta. Ezek közül néhány: Domenica-szvit (nagy zenekarra), Mária Veronika misztériumjáték, Magyar Karácsony (daljáték), Arany János dalai (két dal zenekari kísérettel), vonós-négyesek, népdalfeldolgozások, kórusművek.

Hazája és népe érdekében kifejtett áldozatos tevékenységét azonban nem értékelték méltóképpen, 1959-ben nyugdíjazták. Életének utolsó tíz évében többször felkereste Észak- és Dél-Amerika magyar szórványait, népdalismertetéseivel, hazánkról szóló előadásaival erősítette az ott élők magyar identitását.

1982-ben Budapesten halt meg. Szülőfalujában, Szigetszentmiklóson helyezték el hamvait. 2001-ben munkásságát posztumusz Magyar Örökség díjjal tüntették ki.

 

Kövesse híreinket az alábbi linkre kattintva Facebook oldalunkon is!

-> Szigetszentmiklós város hivatalos oldala