Pályázati Felhívás - Német szakos tanár munkakör betöltésére
Media - 2019. 05. 09.
Palyazati-Felhivas--Nemet-szakos-tanar-munkakor-betoltesere

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola

Német szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti utca 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakos tanári munkakörbe sorolt feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, német szakos tanár,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai.
  • 90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
  • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Szabó Lídia intézményvezető részére a szabo.lidia@szigja.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigja.hu/ honlapon szerezhet.