Pályázati Felhívás - Védőnői Szolgálat iskolavédőnő munkakör betöltésére
Media - 2019. 06. 06.
Palyazati-Felhivas--Vedonoi-Szolgalat-iskolavedono-munkakor-betoltesere

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

 

Védőnői Szolgálat iskolavédőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós Tököli út 30/A.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott iskolavédőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a vonatkozó szabályzatok szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai végzettség: védőnői szakon szerzett diploma
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • nem pályakezdő esetén regisztrációs kártya, egészségügyi könyv.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szakmai elkötelezettség,
 • kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
 • pontos, precíz munka,
 • aktív szervezési és lebonyolítási munka a város egészséggel kapcsolatos rendezvényein

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: védőnői szakmai tapasztalat, helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • működési nyilvántartási kártya másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot;
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.07.31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.08.31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Képviselő-testület Népjóléti Bizottsága véleményezi, és a pályázati határidő leteltét követően a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésén.

 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: A pályázatot Szigetszentmiklós Város Önkormányzatához kell megküldeni. Cím: 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
 • Személyesen: A pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város Önkormányzatához kell benyújtani. Cím: 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.

 

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat iskolavédőnő munkakör betöltésére".

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klettnerné Nyerges Ágnes vezető védőnő nyújt a 06-20/228-6644-es telefonszámon.

 

A munkakör határozatlan időtartamra szól, négy hónap próbaidő kikötésével.