Pályázati felhívás óvodapedagógus munkakör betöltésére
Media75 - 2020. 01. 10.
A Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Palyazati-felhivas-ovodapedagogus-munkakor-betoltesere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési Törvény, a vonatkozó jogszabályok, a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:

  • •Kiváló szintű szakmai elkötelezettség,
  • Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •Előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
  • •Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
  • Motivációs levél,
  • •90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • •Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt, valamint hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bercsik Judit nyújt, a +3620/5808298-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

•Elektronikus úton Bercsik Judit részére a mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu E-mail címen keresztül

vagy

•Személyesen: Bercsik Judit, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokból kiválasztott pályázókkal személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 3.