Pályázati felhívás gazdasági vezető munkakör betöltésére
Media80 - 2020. 02. 11.
A Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR) gazdasági vezető munkakör betöltésére.
Palyazati-felhivas-gazdasagi-vezeto-munkakor-betoltesere

 

A Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR)

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR)

 

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 11-12.§-aiban meghatározott gazdasági vezetői feladatok ellátása. Az önállóan gazdálkodó és működő, valamint az önkormányzat által működtetett intézmények költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a gazdálkodással, a személyi juttatásokkal és a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a jogszabályok és a fenntartó irányító szerv rendelkezései alapján a feladatkörébe tartozó munkák ellátása. Az intézményrendszer működését szolgáló gazdasági csoport irányítása, ellenőrzése. A költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása. A gazdálkodás irányítása, költségvetési előirányzatok alakulásának folyamatos ellenőrzése, javaslatok készítése az észlelt hiányosságok megszüntetésére, az éves előirányzat teljesítésére. Pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása, a belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok készítése. Az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítése. Feladatait az irodavezető irányítása mellett látja el, pénzügyi-gazdasági tekintetben annak helyettese.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 12. §-ában előírt végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
 • felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett hosszabb szakmai tapasztalat (pénzügyi, gazdálkodási területen),
 • ASP rendszer ismerete,
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • részletes szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 20.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Posta úton a pályázatnak a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR) - 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakértői bizottság véleményezi.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának honlapja

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt Bolláné Jakab Barbara nyújt, a 24-517-090, vagy a 06-20 376-0111 telefonszámokon munkaidőben.