Pályázati felhívás városfejlesztési stratégiai ügyintéző munkakör betöltésére
Media80 - 2020. 02. 12.
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Városfejlesztési Projekt Osztály Városfejlesztési Stratégiai Iroda Városfejlesztési stratégiai ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2310. Sz
Palyazati-felhivas-varosfejlesztesi-strategiai-ugyintezo-munkakor-betoltesere

 

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Városfejlesztési Projekt Osztály
Városfejlesztési Stratégiai Iroda

Városfejlesztési stratégiai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településfejlesztési javaslatok, tanulmányok, stratégiai javaslatok, fejlesztési koncepciók, kidolgozásában való részvétel; a város, városnegyedek, városrészek módszeres feltárása terepmunkával, lakossági fórumok előkészítése, lebonyolításában való részvétel, interjúk készítése (érintett lakosság, egészségügyi dolgozók, tanárok, gazdasági szereplők, civilszervezetek, stb. interjúztatásával, igények és szükségletek felmérésével), azok kiértékelése; kiértékelés eredménye alapján javaslat, tanulmány, koncepció készítése; elfogadott javaslat, koncepció tovább dolgozása, a megvalósításhoz annak tervszintű kidolgozása, majd végrehajtásának monitoringozása; külső szakmai cégek beszerzésének előkészítése, döntést követően szerződés előkészítése, a külsős partnerek számára iránymutatás, velük történő együttműködés, és munkájuk ellenőrzésében való részvétel; a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeivel folytatott közös munka megszervezése, tervezése, lefolytatása; a jóváhagyott fejlesztések megvalósításának továbbítása a kompetens szervezeti egységeknek (kabineteknek, osztályoknak, irodáknak), valamint az önkormányzati ill; részvétel a városi szinten történő koncepciók magasabb szintű (járási, kistérségi, megyei, regionális, stb.) célokkal való összehangolásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II. 21.) Önkormányzati rendelete, a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) Önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzata az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú társadalomtudományi végzettség - szociológus, vagy közgazda, vagy közgazdász vagy természettudományi végzettség - műszaki végzettség, település-, építészmérnök, tájépítész, vidékfejlesztési mérnök szakirány, vagy bölcsészettudományi végzettség - bölcsész, államtudományi végzettség - (köz)igazgatás-szervező,
 • település-, és közösségfejlesztésben szakmai-, közigazgatási- szakismeret,
 • legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
 • közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel való rendelkezés,
 • angol nyelvismeret,
 • „B" kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megigényléséről szóló igazolást
 • fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §. szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér-Szövényi Eszter nyújt, a 06-24/505-638 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Városfejlesztési Projekt Osztály címére történő megküldésével (2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05/182/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Városfejlesztési stratégiai ügyintéző.

vagy

 • Személyesen: Porta, Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyagok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázók az eredményekről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2020. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.