Általános iskolai beíratás és felvételi körzethatárok Szigetszentmiklóson a 2020/2021. tanévben
Media80 - 2020. 03. 02.
A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2020/2021. tanévre.
Altalanos-iskolai-beiratas-es-felveteli-korzethatarok-Szigetszentmikloson-a-20202021-tanevben

 

Tisztelt Szülők!

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelölte és közzétette

a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2020/2021. tanévre vonatkozóan.

A kijelölt körzethatárok az alábbi linken elérhetőek:

http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2020-21-tanevben

Az iskolai beiratkozás rendje a 2020/2021. tanévre https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-beiratkozas-a-202-2021-es-tanevre
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felmentetteken kívül, a tanköteles, azaz 2014. augusztus 31-ig született gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.