Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Media80 - 2020. 04. 27.
Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Szigetszentmiklosi-Mocorgo-Ovoda-palyazatot-hirdet-Ovodapedagogus-munkakor-betoltesere

 

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda

pályázatot hirdet

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési Törvény, a vonatkozó jogszabályok, a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskola, fejlesztő pedagógus,
 • óvodai - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szakmai elkötelezettség,
 • Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró részleges vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bercsik Judit nyújt, a +3624365113;+36205808298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-2 / 2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 • Elektronikus úton Bercsik Judit részére a mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Bercsik Judit, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokból kiválasztott pályázókkal személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 26.