Pályázati felhívás - Védőnői szolgálat - Iskolavédőnő munkakör betöltésére
Media80 - 2020. 05. 13.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat - iskolavédőnő munkakör betöltésére.
Palyazati-felhivas--Vedonoi-szolgalat--Iskolavedono-munkakor-betoltesere

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálat

Iskolavédőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Tököli út 30. A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakon szerzett diploma,
 • Nem pályakezdő esetén regisztrációs kártya, egészségügyi könyv,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szakmai elkötelezettség,
 • Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
 • Pontos, precíz munka,
 • Aktív szervezési és lebonyolítási munka a város egészséggel kapcsolatos rendezvényein,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • működési nyilvántartási kártya másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klettnerné Nyerges Ágnes vezető védőnő nyújt, a 06-20/228-6644 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05/49-5/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolavédőnő.

vagy

 • Személyesen: Épület előtti postaláda, Pest megye, 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatot a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezi, és a pályázati határidő leteltét követően a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésén. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szigetszentmiklós Város Hivatali Oldala - 2020. május 13.
 • Szigetszentmiklós Város Facebook Oldala - 2020. május 13.
 • Szigetszentmiklós Önkormányzatának Lapja - Kisváros

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, négy hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetszentmiklos.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.