Pályázati felhívás - matematika tanár munkakör betöltésére
Media80 - 2020. 06. 23.
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Matematika tanár munkakör betöltésére.
Palyazati-felhivas--matematika-tanar-munkakor-betoltesere

Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola pályázatotot hirdet


Matematika tanár


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakos tanári munkakörbe sorolt feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, matematika szakos tanár,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a

tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok

másolati példányai.

  • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak

kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres
pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

  • 90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására

valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pirosné Baráth Éva nyújt, a
06/20 485-6353 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Szabó Lídia intézményvezető részére a jaiskola@szigja.hu

E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigja.hu honlapon
szerezhet.