Pályázati felhívás - magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár munkakör betöltésére
Media80 - 2020. 06. 25.
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár munkakör betöltésére.
Palyazati-felhivas--magyartortenelem-szakos-gimnaziumi-tanar-munkakor-betoltesere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6-12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakos tanári munkakörbe sorolt feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Egyetem, magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai.
  • 90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a

pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé.

  • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának

lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kissné Hegedűs Éva intézményvezető részére a kissne.eva@szbkg.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.szbkg.hu/ honlapon szerezhet.