Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Media80 - 2020. 07. 09.
Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Szigetszentmiklosi-Mocorgo-Ovoda-palyazatot-hirdet-ovodapedagogus-munkakor-betoltesere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

1 fő határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

4 fő határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (tartósan távollévő kollégák helyére - változó ideig)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési Törvény, a vonatkozó jogszabályok, a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szakmai elkötelezettség,
 • Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró részleges vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 24.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bercsik Judit nyújt, a +36-24 / 365113;+36-20 / 5808298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: határozatlan idejű pályázatnál 3-4/2020; határozott idejű állás esetén 4-4/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 • Elektronikus úton Bercsik Judit részére a mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Bercsik Judit, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokból kiválasztott pályázókkal személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.