TÁJÉKOZTATÓ
Media80 - 2020. 10. 20.
az őszi szünetben biztosított szünidei gyermekétkeztetésről
TAJEKOZTATO

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza a szünidei gyermekétkezetést, mint természetbeni ellátást.

 

Szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést a szülő, törvényes képviselő kérelmére minden települési önkormányzat köteles biztosítani a hátrányos helyzetű, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.

A 2020/2021. tanévben, az őszi szünet időszakában

5 munkanapra (2020. október 26. -október 30. között) biztosítja

az önkormányzat a fenti ellátást.

Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítja.

 

Fentiek alapján az őszi szünet időszakára az ingyenes déli meleg főételt az arra jogosultak és azt előzetesen igénylők

a Városi Bölcsőde - Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8/A. szám alatti konyhájáról,

11,00 -13,00 óra közötti időszakban vihetik el.

Az étel átvételénél a gyermek jogosultságát igazoló határozatot és a szülő/ törvényes képviselő személyi igazolványát, lakcímkártyáját fel kell mutatni.

A szülő/ törvényes képviselő akadályoztatása esetén (írásbeli) meghatalmazottja is gondoskodhat az étel elszállításáról.