Veszélyhelyzeti pénzbeli támogatás:
Media80 - 2020. 12. 18.
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 5/2015.( II.26.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 13/C.§-a szabályozza.
Veszelyhelyzeti-penzbeli-tamogatas

A veszélyhelyzeti pénzbeli támogatásra jogosult az, akinek 2020. november 11. után a koronavírus járvány miatt munkaviszonya megszűnt, vagy munkaideje lecsökkent, vagy munkabérben időszakosan nem részesül, keresőtevékenységet nem tud folytatni.

A nyomtatványt ITT töltheti le.

Továbbá családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a 71.250.- Ft-ot (méltányosság esetében 85.500.- Ft), egyedül élő személy esetében a 85.500.- Ft-ot (méltányosság esetében 102.600.- Ft).

Méltányosságból akkor állapítható meg a támogatás, ha kérelmező egyedülállóként neveli kiskorú gyermekét, gyermekeit, vagy a kérelmező családjában két vagy több kiskorú gyermeket nevel.

A veszélyhelyzeti támogatás összege 100.000.- forint, amely két egyenlő részletben kerül folyósításra.

Az első részlet a támogatás megállapítását követő 15 munkanapon belül, a második részlet az első részlet folyósítását követő hónapban, legkorábban az első részlet utalásával megegyező munkanapon kerül folyósításra. Támogatásban egy családon belül egy személy, évente maximum három alkalommal részesülhet.

Nem állapítható meg veszélyhelyzeti támogatás annak, aki nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, a veszélyhelyzet időszaka alatt és annak megszűnését követő 60 napon belül táppénzben, vagy álláskeresési járadékban, vagy aktív korúak ellátásában részesül.

Ezen ellátásban részesülő kérelmezőknek az Ör.-ben foglalt feltételek fennállása esetén egyéb támogatás adható.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Szociális Irodán a hivatali ügyintézés csak előzetes bejelentkezéssel, személyesen történik. Az igazgatási szünet időszakán kívül időpontkérésre lehetőség van a 06/80-180-103-as telefonszámon vagy a  varoshaza@szigetszentmiklos.hu email címen.