photo

Pályázati felhívás

2022. október 14.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 11./2022 (X.14.) sz. határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023-as tanévre azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan rászoruló, Szigetszentmiklóson lakó diákokat általános vagy középiskolai tanulmányaik sikeres folytatásában.

Pályázni két kategóriában lehet:

• ’Á II.’: A 2022/2023. tanévben az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulók
• ’K II.’: A 2022/2023. tanévben a középiskola 9-13. évfolyamán tanulók.

Az ösztöndíjban részesül a beadott pályázatok számának függvényében, az önkormányzat által meghatározott éves keretösszeg erejéig az a tanuló, aki a kiírási feltételeknek maradéktalanul megfelel.

Jogosultság feltételei:
Pályázni az a tanuló jogosult, aki alapfokú vagy középfokú köznevelési intézményben nappali tagozaton tanul, előző két tanév tanulmányi átlaga 4.0 vagy a felett van és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a kiemelkedő tanulmányi eredményű szociálisan rászoruló tanulók ösztöndíjáról szóló 16/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 5.§-ában meghatározott jövedelemhatárt.

Az ösztöndíj összege: 2022/2023. tanévben összesen 12 hónapon át havi 10.000 (tízezer) forint, azaz összesen tanulónként 120.000 (százhúsz ezer) forint.

A pályázati adatlap átvehető az intézményvezetőknél, a Polgármesteri Hivatalban (Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.; Losonczi utca 1), vagy letölthető ide kattintva. A pályázathoz csatolni kell az adatlapon megjelölt dokumentumokat.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2022. október 26.

A pályázatokat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő rendes ülésén.

Pályázat benyújtásának módja:
- postai úton vagy személyesen (zárt borítékban) „Tanulói ösztöndíj pályázat” megjelöléssel (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1.)
- Postacím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

Melléklet: - Pályázati adatlap és tájékoztató