Szociális Iroda

Györökné Palcsek Orsolya  -  osztályvezető, irodavezető, 06-24/505-562, gyorokne.orsolya@szigetszentmiklos.hu


Lisztes Jánosné  -  szociális ügyintéző, 06-24/505-571, lisztes.janosne@szigetszentmiklos.hu

Király Andrea Irén  -  szociális ügyintéző, 06-24/505-612, kiraly.andrea@szigetszentmiklos.hu

Balatincz Marianna  -  szociális ügyintéző, 06- 24/505- 617, balatincz.marianna@szigetszentmiklos.hu

Szűcs-Szakadáti Tamara  -  Szociális ügyintéző, 06-24/505-644, szakadati.tamara@szigetszentmiklos.hu

Vargyas Lászlóné  -  Asszisztens, 06- 24/505- 552, vargyas.laszlone@szigetszentmiklos.hu

A Szociális Iroda feladatai:

a)  a szociális és gyermekvédelemről szóló törvény, szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek, helyi rendeletek, továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a pénzbeli és természetbeni juttatások tárgyában döntés előkészítése, végrehajtása,

b)  jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügyekben és társhatósági megkeresésre környezettanulmány készítése,

c)  a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása,

d)  hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,

e)  szünidei gyermekétkeztetés megszervezése,

f)   babaköszöntő csomagokkal kapcsolatos ügyintézés,

g)  a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerében a megállapított ellátások rögzítése, naprakész vezetése,

h)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok kezelése, döntéselőkészítés,

i)   feladatkörhöz kapcsolódó adatközlés és statisztika elkészítése,

j)   a szociális törvényben szabályozott ellátások iránti kérelmek illetékesség hiányában történő áttétele,

k)  szépkorúak polgármesteri köszöntése,

l)   szociálisan rászoruló nyugdíjasok rekreációs üdülésének lebonyolítása,

m) lakáshoz jutók helyi támogatása,

n)  a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló Korm. rendelet alapján a jegyző hatáskörébe utalt hatósági feladatok ellátása (kivéve anyakönyvi ügyek).