photo

Állásajánlat - Gazdasági csoportvezető

2022. január 14.
Állásajánlatok
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
                                                                               Gazdasági csoportvezető munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az államháztartásól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 11-12.§-aiban meghatározott gazdasági vezetői feladatok ellátása. Az önállóan gazdálkodó és működő, valamint az önkormányzat által működtetett intézmények költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a gazdálkodással, a személyi juttatásokkal és a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a jogszabályok és a fenntartó irányító szerv rendelkezései alapján a feladatkörébe tartozó munkák ellátása. Az intézményrendszer működését szolgáló gazdasági csoport irányítása, ellenőrzése. A költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása. A gazdálkodás irányítása, költségvetési előirányzatok alakulásának folyamatos ellenőrzése, javaslatok készítése az észlelt hiányosságok megszüntetésére, az éves előirányzat teljesítésére. Pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása, a belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok készítése. Az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítése. Feladatait az irodavezető irányítása mellett látja el, pénzügyi-gazdasági tekintetben annak helyettese.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 12. §-ában előírt végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
• Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
• Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
• ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy erkölcsi bizonyítvány megkérésnek igazolása
• iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolata
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
• részletes szakmai önéletrajz
• nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. március 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bőhm-Szatmári Tünde Katalin nyújt, a 0620-541-0450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági csoportvezető.
• Elektronikus úton Bőhm-Szatmári Tünde Katalin részére a vezeto@egomir.szszm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 14.