x Széchenyi 2020

Adatkezelési tájékoztatók

- SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
a vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot tevő természetes személyek, valamint a velük közös háztartásban élő hozzátartozók, mint természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

- SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
a panaszt, közérdekű bejelentést és beadványt benyújtó természetes személyek személyes adatait érintő egyes adatkezelésekről

- SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
a panaszt, közérdekű bejelentést és beadványt benyújtó természetes személyek személyesadatait érintő egyes adatkezelésekről

- SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A helyi gyermekvédelmi támogatási rendszer keretén belül a babaköszöntő csomag rendelkezésre bocsátásával összefüggésben birtokába került személyes adatok kezeléséről

- SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
A helyi szociális támogatási rendszer működtetéséhez kapcsolódó eljárásokban érintett természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

- Tájékoztató a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó érintetti jogok gyakorlásáról

- SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA a Közmeghallgatáson kérdést, hozzászólást tevő személyek személyes adatainak kezeléséről.

- SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA a Szigetszentmiklós Város tulajdonában lévő vagyon értékesítésével összefüggő személyes adatok kezeléséről

- Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a várossal kapcsolatos közvéleménykutatással összefüggő adatkezelésről

- SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA a közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítése során birtokába jutott személyes adatok kezeléséről

- A SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA a közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítése során birtokába jutott személyes adatok kezeléséről

- SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
a közterület foglalási- és használati engedély iránti kérelmet benyújtó természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

- Településrendezési Osztály - Adatkezelési tájékoztató

- Adatkezelési tájékoztató-településképi bejelentési eljárás-Szigetszentmiklós

- Adatkezelési tájékoztató-településképi véleményezési eljárás-Szigetszentmiklós

- Adatkezelési tájékoztató-településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció-Szigetszentmiklós

- A SZIGETSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésével kapcsolatosan birtokába került személyes adatok kezeléséről

- A SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésével kapcsolatosan birtokába került személyes adatok kezeléséről

- A SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA "játszótér létesítése a kerékpáros pumpapálya környezetében" témában, 2024. április 22. napján tartandó lakossági fórum lebonyolításával összefüggésben birtokába jutott személyes adatok kezeléséről