x Széchenyi 2020

Képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagai

A képviselő-testületi és bizottsági ülések helyét és időpontját tartalmazó meghívó, továbbá a nyilvános ülésekre benyújtott előterjesztések, jogszabálytervezetek, valamint a lezajlott ülések jegyzőkönyvei az EDTR és/vagy a MikroDat adatbázisából elérhetők.

Az üléseken hozott döntések közül az önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendeletek adatbázisából ismerhetők meg (https://or.njt.hu/), míg a határozatok az EDTR és/vagy a MikroDat rendszeren keresztül.

Az adott döntés elfogadásának szavazati arányát, névszerinti szavazás elrendelése esetén a szavazás névszerinti eredményét a jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Az anyagok a 2023. április 6-ig tartó időszak esetén az EDTR rendszerén keresztül ismerhetők meg.
Az EDTR kiváltására szolgáló MikroDat rendszerébe a 2022. január 1 – 2023. április 6. közötti képviselő-testületi, bizottsági ülések meghívóit, előterjesztéseit, döntéseit és jegyzőkönyveit már teljeskörűen rögzítettük, így azok mindkét adatbázisból elérhetők.
A 2023. április 7-től kezdődő időszak üléseinek anyagait a MikroDat rendszerben tettük és tesszük közzé.

Elérhetőségek:

EDtR
MikroDat