photo

Állásajánlat gyógypedagógus munkakörre

2021. július 7.
Állásajánlatok
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 16-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Sajátos nevelési igényű bölcsődés gyermekek korai fejlesztése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
- Főiskola - Gyógypedagógus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Szomatopedagógia, autizmus spektrum szakirány
- 0-3 éves gyermekekkel való fejlesztő tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2021.08.23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.02.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bágyiné Sutus Hajnalka nyújt, a 20-252-5378 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 08. 07.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan az intézmény e-mail címére küldve: vackorbolcsode@vackorbolcsode.szszm.hu