photo

Állásajánlat óvodapedagógus munkakör betöltésére

2021. szeptember 23.
Állásajánlatok

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Minden olyan feladat, melyet a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a vonatkozó jogszabályok, a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok meghatároznak.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elkötelezettség,
 • megbízhatóság,
 • együttműködő,
 • feladatorientált,
 • jó kommunikációjú, közösségi ember,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró részleges vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bercsik Judit nyújt, a +36205808298 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 10/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

vagy

 

 • Elektronikus úton Bercsik Judit részére a mocorgo.ovoda@mocorgoovoda.szszm.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.