photo

FOLYTATÓDIK AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA

2021. március 22.
Környezetvédelem
A 2020-ban indult projekt I. ütemének keretében 2021. január-február folyamán - a kapcsolódó szerződés alapján - az "ARIES" Nonprofit Kft. a pályázatban megjelölt, önkormányzati tulajdonú területekről mintegy 120 tonna, körülbelül 250 köbméter illegális hulladékot szállított már el Lakihegy, Felsőtag illetve Alsóbucka területeiről.

A projekt folytatásaként a Datolya utca; Mogyoró utca; Lugas utca; Gyümölcsös utca; Szüret utca; Farkas utca területei tisztulhatnak.

Önkormányzatunk jelenleg is rendelkezik vállalkozási szerződéssel illegális hulladék elszállítására, amelynek egységárait alapul véve került meghatározásra a projekt költségvetése, ezzel is biztosítva a feladat elláthatóságát, és költségeinek realitását. A mezőőrök, közterület felügyelők is ellenőrzéseket végeznek a tettenérés, illetve a hulladéklerakás megelőzése érdekében, de Önkormányzatunk a megtisztított területeket ennél is fokozottabban kívánja ellenőrizni. A kamerával védendő területek kijelölésénél a nagyobb forgalmú utaktól távol eső, elsősorban külterületi földutakon kialakuló illegális gócpontok megfigyelését tartottuk szem előtt. Az alábbi területekre szeretnénk a pályázat keretein belül újabb kamerákat kihelyezni:

- 0227/1 hrsz - Komp utca; védendő terület:1,5 ha,

- 043/2 hrsz - Tököli út - Honfoglalás utca; védendő terület:1,5 ha,

- 11500/6 hrsz - Barázda utca - Tengeri utca; védendő terület:1,5 ha.

A fent említett 3 db kamera Szigetszentmiklós Város jelenleg is üzemelő térfigyelő kamerarendszerébe integrálható. A rendszer rendelkezik fix, speeddome és rendszámfelismerő kamerákkal is, mely teljes mértékben megfelel a hatályos GDPR és adatvédelmi szabályozásoknak, a rögzítés külön szerveren történik, megfigyelése a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon biztosított.

Önkormányzatunk évek óta igyekszik megoldani a jogtalanul elhelyezett hulladék felszámolását, azonban a szervezett szállítás ellenére sem ritka, hogy az árkok, szántóföldek, zsákutcák egyik estéről másnap reggelre megtelnek szeméttel. Az otthagyott hulladék súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyeket is rejthet magában. A hulladék egyes alkotórészei beépülhetnek állati, növényi szervezetekbe, és a táplálékláncon keresztül végül az emberi szervezetre is káros hatást fejthetnek ki.

Bízunk benne, hogy a jelenlegi kamerarendszer bővítése is jelentősen, hosszútávon csökkenti a külterületeink illegális hulladék-terheltségét