x Széchenyi 2020
photo

HIRDETMÉNY - bírósági ülnökök választásáról

2023. március 28.
Közérdekű híreink
Magyarország Köztársasági Elnöke a bírósági ülnökök választását 2023. március 7. és április 30. napja közötti időszakra tűzte ki. A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 24/2023. (II.15.) OBHE határozata alapján

- a Szigetszentmiklósi Járásbíróságra 6 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnököt,
- a Budapest Környéki Törvényszékre 21 fő munkaügyi és 11 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnököt kell megválasztani.

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat (Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete), illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete választja meg.

Jelölhető személyek

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Különös feltétel továbbá, hogy a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban kizárólag
- pedagógus,
- pszichológus,
- vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy
vehet részt.

Jelölés

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. (A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.)

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

FONTOS! A jelöléshez csatolni kell

- a jelölt elfogadó nyilatkozatát, amelynek tartalmaznia kell a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat,
- a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni,
- fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök esetén a fentieken túl csatolni kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat (a pedagógus, pszichológus diploma másolatát, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolást).

A jelöléshez szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatalban igényelhetők, illetve letölthető a hirdetmény végén.

A jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt, valamint a képesítést igazoló bizonyítványokat lekésőbb 2023. április 12- ig kell megküldeni

- a Szigetszentmiklósi Járásbíróság tekintetében a következő címre: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. utca 2. (Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal)
- a Budapest Környéki Törvényszék tekintetében a következő címre: 1052 Budapest, Városház utca 7. Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda

A polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzat holnapján megismerhető az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató.

Várjuk mindazon személyek jelölését, akikről a jelölők úgy érzik, alkalmasak e fontos feladat ellátására, és a fenti feltételeknek megfelelnek.

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet érdeklődni: dr. Vajna Eszter, 06 24/505-622, vajna.eszter@szigetszentmiklos.hu

MELLÉKLETEK:
- A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Jelölés minta
- Jelölést elfogadó nyilatkozat