photo

Pályázat a Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda dajka munkakör betöltésére

2022. március 31.
Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda
dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 137.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Minden olyan feladat, melyet a hatályos törvények és jogszabályok, az intézmény alapdokumentumai és a munkaköri leírás meghatároznak

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, dajka szakképzés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• helyi lakos

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű gyermekszeretet , csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, képesítési okirat másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sallai Gáborné nyújt, a 24 366 607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2022/2 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.
• Elektronikus úton Sallai Gáborné részére a tagovoda@szivarvany.szszm.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Sallai Gáborné, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Vágány utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Új építésű szeptemberben induló 4 csoportos telephelyre keresünk gyermekszerető kollégákat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.