photo

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - „SÜTŐ ANDRÁS” IRODALMI PÁLYÁZAT

2023. május 15.
Közérdekű híreink Pályázatok, támogatások
Szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkező 5-13. évfolyamos diákok, valamint a nagyváradi Traian Vuia Műszaki Kollégium diákjai részére

„Azért vagyunk a világon, hogy a szavainknak valahol helyet teremtsünk benne.”
„SÜTŐ ANDRÁS” IRODALMI PÁLYÁZAT
Szigetszentmiklós Város Román Nemzetiségi Önkormányzata irodalmi pályázatot hirdet az erdélyi születésű Sütő András Kossuth-díjas író, közéleti személyiség tiszteletére.

1. Pályázat célja:
A diákok ösztönzése íráskészségük fejlesztésére, az írásos önkifejezésre. A kiíró szándéka, hogy bátorítsa a pályázókat anyanyelvük irodalmi szintű használatára, kiszakítva őket az online térben alkalmazott, egyszerűsített és gyakran személytelen kommunikációs térből. A pályázat tematikája figyelmüket ráirányítja az emberi identitás alapjaira, az egyén közösségi szerepére, illetve a közösség egyénre gyakorolt hatásaira, az emberi kötelékek fontosságára és személyiségformáló erejére.

2. Pályázati feltételek:
a) Pályázat résztvevője lehet
• szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkező 5-13. évfolyamos diák, illetve
• a nagyváradi Traian Vuia Műszaki Kollégium tanulója.
b) Pályázni az alábbi két témakategóriák valamelyikében lehet:
• „Játszik velünk százszor megcsalatottan is a hullámzó reménység”
• „Félelmetes minden, amihez hozzányúl az ember”
A fenti kategóriákban olyan pályaművek beérkezését várjuk, melyek a következő üzenet egyike köré rendeződnek:
• emberi együttérzésre ösztönöznek, emberi tulajdonságokra világítanak rá,
• természetszeretetre ösztönöznek,
• történelmi eseményt dolgoznak fel,
• a humor eszközrendszerét is felhasználva jelenítik meg a szerző gondolatait, véleményét.
c) A pályázat műfaja: szabadon választható.
d) A pályázat terjedelme: maximum 12 000 leütés (szóközökkel)
A választott témakategóriában egy pályázó egy pályaművet nyújthat be.

3. Pályázat elbírálása és díjazása:
a) A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli.
b) A zsűri a következő évfolyam-kategóriák szerint értékeli a pályaműveket:
• 5-8. évfolyamos diákok,
• 9-10. évfolyamos diákok,
• 11-13. évfolyamos diákok.
c) A b) pont szerinti évfolyam-kategóriánként a zsűri által legjobbnak ítélt három-három pályamunka szerzője értékes ajándékcsomagban részesül (pl. műszaki vagy informatikai eszköz vásárlási utalvány, könyv, társasjáték, stb.).
d) Minden beérkező pályaművet Szigetszentmiklós Város Román Nemzetiségi Önkormányzata hivatalos honlapján is közzétesz.
e) Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a várhatóan 2023 decemberében tartandó Nemzetiségek Napja alkalmából szervezett városi rendezvényen kerül sor.

4. Pályázatok benyújtásának módja, határideje:
A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be a kerepesi.kinga@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.
A pályázatnak tartalmaznia kell
• a kategória címét,
• a pályázó nevét,
• évfolyamát,
• lakcímét,
• telefonszámát.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 31.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2023. november 30.

A nyertes pályázókat a pályázat elbírálási határidejét követő 10 napon belül értesítjük azon az e-mail címen, melyről pályamunkáját benyújtotta. Az értesítés a pályázó által megadott telefonszámon is történhet.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán a 24/505-643-as telefonszámon vagy a kerepesi.kinga@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.

Mellékletek:
- Pályázati adatlap
- Adatkezelési tájékoztató_pályázati eljáráshoz