photo

SAJTÓKÖZLEMÉNY A TEMESVÁRI UTCAI ÓVODA BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN

2020. november 16.
Közérdekű híreink Projekt információk

Az azonnali hatályú felmondásra azért került sor, mert a Vállalkozó a szerződésben vállalt 300 napos teljesítési határidő alatt nem teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét. Megrendelő a Vállalkozót hónapokkal a teljesítési határidő lejárta előtt írásban többször felszólította arra, hogy szerződésszerűen teljesítsen, de egyik felszólítás sem vezetett eredményre, valamint a Megrendelő által a teljesítési határidő letelte után biztosított póthatáridő sem.

Megrendelő a szerződésben kijelentette és nyomatékosan felhívta a Vállalkozó figyelmét arra - a Vállalkozó pedig tudomásul vette -, hogy a teljesítési határidő betartása közérdek, ahhoz Megrendelőnek is kiemelt érdeke fűződik, ezért Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a gazdaságos és gyors, a Létesítményen egyéb munkálatokat folytató vállalkozókkal összehangolt munkavégzést. A Vállalkozó a szerződésben vállalta, hogy az óvodát a teljesítési határidőben megépíti hiba- és hiánymentesen, az előírt műszaki tartalommal.

Mivel a Megrendelő erőfeszítései arra, hogy a Vállalkozó teljesítse a szerződésben előírt kötelezettségét, - ami az óvoda épületének teljes körű kivitelezésének megvalósítását és az ahhoz tartozó kert- és parkolók kiépítését jelentette, - nem vezettek eredményre, így a Megrendelőnek nem volt más lehetősége mint hogy a Vállalkozó súlyos szerződésszegő magatartása miatt a szerződést azonnali hatállyal felmondja, annak érdekében, hogy a jelenlegi állapot felmérést követően a lehető leghamarabb lehetősége legyen arra, hogy az óvoda épületének megvalósítására olyan Vállalkozót keressen, aki az általa vállalt óvoda kivitelezési tevékenységet el is végzi.

Tájékoztatjuk az érintett Szülőket, hogy az Önkormányzat által ideiglenesen létesített óvodai csoportok ezután is zavartalanul működnek a Nemzedékek Házában és a Pitypang Óvodában.