photo

Sütő András irodalmi pályázat szigetszentmiklósi középiskolás diákok, valamint a nagyváradi Traian Vuia Műszaki Kollégium diákjai részére

2022. június 9.
Kultúra
Szigetszentmiklós Város Román Nemzetiségi Önkormányzata irodalmi pályázatot hirdet az erdélyi születésű Sütő András Kossuth-díjas író, közéleti személyiség tiszteletére.

1. Pályázat célja:
A diákok ösztönzése íráskészségük fejlesztésére, az írásos önkifejezésre. A kiíró szándéka, hogy bátorítsa a pályázókat anyanyelvük irodalmi szintű használatára, kiszakítva őket az online térben alkalmazott, egyszerűsített és gyakran személytelen kommunikációs térből. A pályázat tematikája figyelmüket ráirányítja az emberi identitás alapjaira, az egyén közösségi szerepére, illetve a közösség egyénre gyakorolt hatásaira, az emberi kötelékek fontosságára és személyiségformáló erejére.

2. Pályázati feltételek:
a) Pályázat résztvevője lehet
• a nagyváradi Traian Vuia Műszaki Kollégium tanulója, illetve
• szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkező 9-13. évfolyamos diák
b) Pályázni az alábbi két kategóriák valamelyikében lehet:
- „Addig élünk, míg módunkban áll visszatekinteni”
Olyan pályaművek beérkezését várjuk, mely egy létező vagy fiktív személy élettörténetét tárja elénk. E személy lehet ismert vagy hétköznapi, történelmi vagy jelenkori, esetleg a jövőben élő, elképzelt karakter, akinek az élete egy konkrét esemény hatására megváltozott. A cél, hogy a különleges életutat bejáró személy jellemfejlődése nyomon követhető legyen az elbeszélésben.
- „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött”
Olyan pályaművek beérkezését várjuk, mely egy generációkon átívelő családtörténetet mutat be. E család lehet létező vagy fiktív, ismert vagy hétköznapi. A cél, hogy a mű bemutassa a családi hagyományok, szokások fontosságát, esetleg a család nemzetösszetartó erejét, egyediségét, az egyén életében betöltött szerepét.
c) A pályázat műfaja: szabadon választható.
d) A pályázat terjedelme: maximum 10 000 leütés (szóközökkel)
Egy kategóriában egy pályázó egy pályaművet nyújthat be.

3. Pályázat elbírálása és díjazása:
a) A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli.
b) A zsűri által legjobbnak ítélt három pályamunka szerzője értékes ajándékcsomagban részesül, mely többek között tabletet és könyvcsomagot tartalmaz.
c) Minden beérkező pályaművet Szigetszentmiklós Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a hivatalos honlapján is közzétesz.
d) Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a várhatóan 2022 decemberében tartandó Nemzetiségek Napja alkalmából szervezett városi rendezvényen kerül sor, amennyiben az az aktuális járványhelyzettől függően megvalósítható.

4. Pályázatok benyújtásának módja, határideje:
A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be az pasztor.viktoria@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.
A pályázatnak tartalmaznia kell
• a kategória címét,
• a pályázó nevét,
• évfolyamát,
• lakcímét.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2022. október 31.
A nyertes pályázókat a pályázat elbírálását követően értesítjük azon az e-mail címen, melyről pályamunkáját benyújtotta.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán a 24/505-603-as telefonszámon vagy a pasztor.viktoria@szigetszentmiklos.hu e-mail címen.


Szigetszentmiklós Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata