photo

,,Szigetszentmiklós új városközpont kialakítása” nyílt ötletpályázat hirdetménye

2022. január 14.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata településtervezési és építészeti ötletpályázatot ír ki Szigetszentmiklós új városközpont kialakítására.

Az ötletpályázat tárgya:

Szigetszentmiklós új településközpontja kialakításához olyan ötletek, javaslatok begyűjtése, ami a központba tervezett új épületek tervezési programjának, funkciósémájának összeállításához nyújtanak szakmailag megalapozott településtervezési megoldásokat, közlekedésszervezési javaslatokat, valamint a településközponti terület építészeti koncepciótervének felvázolása.

Az ötletpályázat célja:

A településtervezési és építészeti ötletpályázat célja, hogy olyan pályaművek szülessenek, melyek átgondoltságuk és magas szakmai minőségük alapján alkalmasak arra, hogy kiindulási alapként szolgáljanak az önkormányzati és magánberuházások megvalósításához, valamint az új városközponti fejlesztések elősegítése, a fejlesztésekhez szükséges közlekedési, környezetalakítási kapcsolatok feltárása, új épületek elhelyezhetőségének vizsgálata, funkciósémák kidolgozása, továbbá a pályázók által a fenti feladat megvalósítása érdekében legjobbnak tartott településtervezési, építészeti, közlekedési és környezetrendezési eszközök bemutatása.. Az ötletpályázat eredménye során létrejövő megoldások nem helyettesítik az új épületekre vonatkozó tervezési feladatot, de ahhoz támpontként szolgálnak, valamint az átalakuló településközpont hosszabb távú fejlesztési koncepciójának meghatározásához járulnak hozzá.

 

Az ötletpályázat fajtája, formája, jellege

 1. a) Az ötletpályázati fajtája: TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI
 2. b) Az ötletpályázati eljárás formája: EGYFORDULÓS NYÍLT
 3. c) Az ötletpályázat: TITKOS

 

Az ötletpályázat lebonyolítása

 • Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
 • 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról (továbbiakban Korm. Rend)
 • valamint a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.

Az ötletpályázat lebonyolításának időtáblázata

 • Ötletpályázat kiírás közzétételének kezdete: január 14.
 • Helyszíni szemle és bejárás: január 31. 11 óra
 • Kérdések beérkezésének határideje: február 21. 23 óra 59 perc
 • Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje: március 8.
 • Pályaművek benyújtásának határideje: április 19. 14 óra
 • Pályázat eredményének kihirdetése legkésőbb: május 11.

 

A pályaművek díjazása

A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg: (bruttó) 5.000.000,- Ft.

A díj legnagyobb összege:                                                       (bruttó) 1.500.000,- Ft

A megvétel legkisebb összege:                                               (bruttó)  500.000,- Ft

 

 

Az ötletpályázat dokumentációja megtekinthető és letölthető a Magyar Építész Kamara honlapján a www.mek.hu oldalon a "Tervpályázatok" c. résznél a "Hazai tervpályázatok, ötletpályázatok" c. fül alatt, valamint  www.otletpalyazat.szszm.hu oldalon.