x Széchenyi 2020
photo

Tájékoztatás felmentés iránti kérelemről a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

2023. március 14.
Közérdekű híreink
Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. §-ának (2) bekezdése szerint a szülők április 15-éig nyújthatják be kérelmüket az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához, a jövő ősztől kiscsoportos vagy középsős gyermekük óvoda alóli felmentése tárgyában.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.
A nyomtatvány ide kattintva letölthető.