Méltányossági kérelmek

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art) 198. § -a alapján (1) bekezdése alapján a fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

- a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy
az az adott helyzetben tőle elvárható, és
- átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

- Az Art. 198. § (2) bekezdése szerint a kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

- Az Art. 198. § (4) bekezdése alapján a természetes személy esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.

 

Méltányossági kérelem

Adózó neve

Ügyintéző

Telefonszáma:

A-D

Szatmári Magdolna

24/505570

E-H

Bakó Emese

24/505525

I-M

Varga Ildikó

24/505604

N-S

Kiss-Ronyecz Viktória

24/505632

Sz-Zs

Vargáné Kurán Ildikó

24/505522