Pályázat Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztésére
vsa - 2016. 02. 24.
Palyazat-Kerteszet-korszerusitese--gyogy-es-fuszernoveny-termesztes-fejlesztesere

FELHÍVÁS
A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására

A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése.
A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására.

A Kormány az Európai Unióval a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a benyújtott támogatási kérelmekről a szakasz zárásától számított 402. napig dönt
  • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.

A kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése és gyűjtése évszázados hagyománnyal bír, amelynek az agrárgazdaságban betöltött szerepe is jelentős, emellett hozzájárul a vidéki térségekben a foglalkoztatás fenntartásához és növeléséhez. Az ágazat által előállított természetes, gyógyászati alapanyagokra egyre növekvő igény mutatkozik, elsősorban a magasabb feldolgozottsági fokú késztermékek bel- és külpiaci értékesítése jelent az ágazat számára jó lehetőséget.

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A pályázati kiírás letölthető ide kattintva!